Wetenschappelijk onderzoek hoofd-halskanker

Naast patiëntenzorg, houdt de hoofd-hals oncologie zich ook bezig met (klinisch) wetenschappelijk onderzoek. Tevens participeert ons team landelijk en internationaal in wetenschappelijk onderzoek. Op deze pagina vindt u een overzicht van ons onderzoek. Ook leggen we uit, of en zo ja, hoe u kunt deelnemen aan een studie.

Meedoen aan een studie
De mogelijkheid tot deelname aan een studie hangt van verschillende factoren af, zoals tumor type en karakteristieken en eventuele voorgaande behandelingen. Bij vragen over eventuele deelname kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts of uw verpleegkundige. Bepaalde onderzoek worden verricht in nauwe samenwerking met MAASTRO. 

  • Evaluatie van de besluitvormingsbehoeften van patiënten met strottenhoofdkanker.

    Doel: Evalueren van een beslishulp voor patiënten met strottenhoofdkanker, die is ontwikkeld door Maastro en het Nederlands Kanker Instituut.

  • Uniforme PFD-PET gestuurde graduele dosis prescriptie ter vermindering van late toxiciteit, een Nederlandse gerandomiseerde fase III multicenter studie met dosisreductie voor electieve bestraling van de hals bij hoofdhalstumoren.

    Doel: Testen of een lagere electieve bestralingsdosis gegeven kan worden op de hals met als doel om minder bijwerkingen, gelijke genezingskansen en betere kwaliteit van leven te bereiken.

  • Verminderen van radiotherapiebijwerkingen bij hoofd-halspatiënten door middel van een uitgebreid en geïndividualiseerd toxiciteitsrisicoprofiel.

    Doel: Ontwikkeling van NTCP-guided multicriteria optimization radiotherapy treatment planning gebaseerd op de multivariabele NTCP modellen die eerder ontwikkeld en gevalideerd zijn op basis van de meest relevante door radiotherapie-geïnduceerde acute en late toxiciteit.

  • Onderzoeksprojecten (DESIGN/BD2DECIDE/TRAIN) die allemaal als doel hebben om beter te kunnen voorspellen welke patienten een goede prognose hebben en welke een slechtere prognose hebben. We doen dit aan de hand van een standaard FU programma (UMBRELLA HN) voor patiënten waarbij we op meerdere tijdspunten (voor, tijdens en na de bestraling) allerlei gegevens verzamelen inclusief PROMS en PREMS.

Microscoop 2
Lees verder
Publicaties
Lees verder
Sluit de enquête