Gastro-intestinaal centrum Maastricht UMC+

Het team voor tumoren in het maag-lever-darm stelsel, de gastro-intestinale tumoren, van het Maastricht UMC+ krijgt vele verwijzingen vanuit binnen en buiten het referentiegebied.
Wekelijks vindt er tweemaal een teambespreking plaats, waar het gehele multidisciplinaire team bijeen komt. Uiteraard voldoet het Maastricht UMC+ aan alle geldende normen, de zogenaamde SONCOS normen. Er zijn korte doorlooptijden van diagnose, aanvullende beeldvormende onderzoeken en start van de behandeling.

Het Maastricht UMC+ voert veel onderzoek uit op het gebied van gastro-intestinale tumoren. Naast eigen studies, neemt het Maastricht UMC+ deel aan vele (inter)nationale studies en hierdoor loopt het Maastricht UMC+ voorop in de behandeling van gastro-intestinale tumoren.

 

Sluit de enquête