Erfelijkheid en maagkanker

Bij ongeveer 1-5% van de mensen met maagkanker speelt erfelijke aanleg een rol. In sommige families komt maagkanker (op jonge leeftijd) relatief vaak voor. Dat kan een aanwijzing zijn dat er sprake is van erfelijke aanleg voor maagkanker. Maagkanker komt onder ander voor bij mensen met het Lynch syndroom. Deze aandoening is het gevolg van een verandering (mutatie) in het DNA, waardoor met name gemakkelijk darmkanker kan ontstaan.

Als uw arts vermoedt dat er bij u sprake is van familiaire aanleg kan hij/zij u adviseren een klinisch geneticus te consulteren om te laten onderzoeken (via bloedonderzoek) of u drager bent van een genmutatie. De uitslag van dat onderzoek kan consequenties hebben voor uzelf en/of uw eerstegraads familieleden.


 

Sluit de enquête