Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Galwegkanker

Behandeling

De diagnostiek levert informatie over het stadium van de ziekte.
Galwegkanker wordt ingedeeld op basis van de ligging ten opzichte van de lever:

In de lever: intrahepatische galwegkanker;Buiten de lever: extrahepatische galwegkanker.

Galwegkanker buiten de lever wordt onderverdeeld in:

Galwegkanker aan het einde van de galwegen, dicht in de buurt van de alvleesklier (distale galwegkanker);Galwegkanker nabij de lever (proximale galwegkanker, ook wel de Klatskin tumor genoemd).
 • Operatie galblaas en galwegen
  Afhankelijk van de doorgroei van de tumor bekijken we of een operatie mogelijk is.

  Het behandelteam zal allereerst beoordelen of de tumor geheel te verwijderen is. Dit is afhankelijk van eventuele doorgroei van de tumor in de lever en de overige omliggende weefsels. Als het op basis van de beeldvorming mogelijk wordt geacht de tumor te verwijderen, zal de chirurg met u bespreken hoe uitgebreid de operatie lijkt te worden. Vaak volgt in de periode na de operatie nog aanvullende chemotherapie. Deze heeft als doel de kans op terugkeer van de kanker zoveel mogelijk te verkleinen. Chemotherapie na de operatie is in het geval van galblaaskanker echter geen standaardbehandeling.

 • Palliatieve behandeling galblaas en galwegen
  Onder een palliatieve behandeling verstaan we een antitumorbehandeling die u niet meer kan genezen, maar wel uw leven kan verlengen en/of uw klachten kan verminderen.

  Als genezing niet meer mogelijk is, doordat de tumor niet verwijderd kan worden, zal de arts een palliatieve behandeling voorstellen. Afhankelijk van uw lichamelijke conditie kan dat chemotherapie zijn. Bij patiënten in een goede lichamelijke conditie bestaat de therapie bij voorkeur uit een combinatie van twee chemotherapeutica. Bij minder fitte patiënten bestaat therapie bij voorkeur uit één soort chemotherapie. Dit is een mildere behandeling, die echter helaas ook minder effectief is.

 • Ondersteunende behandeling
  Ongewenst gewichtsverlies kan tijdens de behandeling een probleem zijn.

  Bij veel kankersoorten treedt vaak ongewenst gewichtsverlies op. Dat heeft een aantal oorzaken: verminderde eetlust, toename van energiebehoefte en bijwerkingen van de behandeling.
  Het is (bij alle vormen van kanker) belangrijk goed gevoed te blijven, omdat ondervoeding leidt tot achteruitgang van het algeheel functioneren (door afname van de spierkracht, vermoeidheid, en depressie) en welbevinden. Ondervoeding en gewichtsverlies hebben ook een ongunstige invloed op de uitkomt van de behandeling en de duur van de overleving. Een verwijzing naar een diëtist is daarom een vast onderdeel van de behandeling.

Sluit de enquête