Gerelateerde websites

Op onderstaande websites vindt u meer informatie over de diagnose en behandeling van bijnierkanker.

Kanker.nl

Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, patiëntenbeweging Levenmetkanker en IKNL (kenniscentrum voor zorgverleners in de oncologie). Op deze website vindt u onder andere informatie over kankersoorten, diagnostiek en gevolgen van kanker.

Bijnierkanker

Bijnier Netwerk Nederland is een samenwerkingsverband van medisch specialisten dat zich inspant om patiënten met bijnierkanker een zo goed mogelijke behandeling te geven.

Leven met blaas- of nierkanker

Leven Met Blaas- of Nierkanker (LMBNK) houdt zich bezig met belangenbehartiging voor blaas- en nierkankerpatiënten (en hun naasten), brengt lotgenoten met elkaar in contact en doet aan informatievoorziening.

Sluit de enquête