Diagnostiek

Als er een vermoeden bestaat dat er bij u sprake is van prostaatkanker dan wordt u doorverwezen naar een specialist.

 • Uw behandelend arts bepaalt in overleg met u welke onderzoeken er nodig zijn voor het stellen van de diagnose en het opstellen van het behandelplan. Alle genoemde onderzoeken kunnen van toepassing zijn, maar dit hoeft niet. Welke onderzoeken er plaats vinden, hangt onder andere af van uw conditie, leeftijd en het stadium van de ziekte.

  Is de PSA verhoogd dan kan de uroloog aanvullend onderzoek uitvoeren. Bijvoorbeeld een PCA3-test, specifiek voor prostaatkanker. PCA-3 is een molecuul dat uitsluitend voorkomt in prostaatkankercellen. Bij deze test wordt de prostaat via de endeldarm licht gemasseerd. Bij dit rectaal toucher komen enkele eventueel aanwezige prostaatkankercellen – evenals enkele gezonde prostaatcellen – in de urine terecht. Vervolgens wordt de eerste 10 ml urine naar een DNA-laboratorium gestuurd. De bepaling is betrouwbaar en specifiek. Bij een negatieve uitslag is de kans op prostaatkanker klein.

 • MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging, ook wel magneetscan genoemd. Met een MRI-scan worden afbeeldingen gemaakt van organen en weefsels. Door radiogolven in combinatie met een grote, sterke magneet ontstaan signalen in het lichaam die de computer weer opvangt en verwerkt tot een afbeelding. Een MRI is een grote magneet waar u helemaal ingeschoven wordt. U ligt als ware in een soort tunnel. Het is belangrijk dat u tijdens de scan stil ligt en ontspant.  Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. 

 • Een vaak uitgevoerd onderzoek is een echografie.

  Een echografie maakt de organen in het lichaam zichtbaar via geluidsgolven. Deze geluidsgolven worden omgezet in bewegende beelden en uitgezonden en opgevangen via een transducer, die over de huid wordt bewogen. Van deze beelden maakt de radioloog foto’s. Voor het onderzoek wordt u gevraagd op een onderzoekstafel te gaan zitten of liggen. De radioloog doet wat gel op uw huid om het contact tussen de transducer en uw huid te verbeteren. De radioloog beweegt de transducer en tegelijkertijd bestudeert hij of zij de beelden op het beeldscherm.

 • Bloedonderzoek is een standaardonderzoek dat bijna altijd plaatsvindt. Na afname wordt het bloed naar het laboratorium gestuurd waar het wordt nagekeken. Uw arts bespreekt de uitslagen met u. U kunt laten bloed prikken bij het Diagnostisch Centrum van het Maastricht UMC+. U vindt het Diagnostisch Centrum op niveau 1 (zie de interactieve plattegrond). Heeft u een afspraak op de poli Oncologie, dan kunt u hier tussen 8.00 uur en 16.00 uur bloed laten prikken.

 • Bij het algemeen lichamelijk onderzoek wordt altijd een rectaal toucher gedaan. De uroloog brengt een gehandschoende, goed gladgemaakte vinger via de sluitspier in de endeldarm. Zo kan de grootte, de vorm de stevigheid en het oppervlak van de prostaat worden beoordeeld. Dit is een eenvoudig onderzoek en het duurt maar kort. Het voelen naar de prostaat kan in verschillende houdingen (rug of zijligging) worden gedaan en is in de regel niet pijnlijk. Maar het kan wel een vervelend gevoel geven, omdat de sluitspier van de endeldarm moet worden gepasseerd.

 • Straalmeting wordt ook uroflowmetrie genoemd. De flowmeter is een instrument dat de kracht van de urinestraal meet en de hoeveelheid urine die wordt uitgeplast. In het algemeen vraagt uw uroloog om bij het bezoek aan de polikliniek met een volle blaas te komen en eerst in een flowmeter te plassen. De flowmeter staat in een toilet dat daarvoor speciaal is ingericht.

 • Soms is het nodig prostaatweefsel nader te onderzoeken. Dit gebeurt door het wegnemen van weefsel (biopten) met behulp van een dunne holle naald die via de echosonde in de endeldarm naar de prostaat wordt gebracht. Het biopsieweefsel wordt door de patholoog-anatoom onder de microscoop beoordeeld, ook het omliggende weefsel wordt nagekeken. Als er na microscopisch onderzoek prostaatkankercellen in het biopsieweefsel worden aangetroffen, wordt ook de gradering – de mate van agressiviteit van de prostaatkankercellen bepaald.

Sluit de enquête