Diagnostiek anuskanker

Als uw huisarts vermoedt dat u mogelijk anuskanker heeft, zal de huisarts u doorverwijzen naar een specialist (meestal een maagdarmlever-arts of chirurg). Deze zal aanvullend onderzoek doen dat in eerste instantie bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. Vindt de arts daarbij afwijkingen, dan neemt de arts een stukje weefsel (biopt) weg uit de afwijking. De patholoog zal dit weefsel nader onderzoeken op de aanwezigheid van kankercellen. Lijkt er sprake te zijn van anuskanker dan volgt nader onderzoek, zoals een MRI-scan, CT-scan of PET/CT-scan.

Deze diagnostiek levert informatie op over:

  • Het stadium van de ziekte: invasieve groei, grootte van de tumor, het aantal aangetaste lymfeklieren, aanwezigheid van uitzaaiingen op afstand (dat wil zeggen in andere organen bijvoorbeeld de lever.
  • Tumorkenmerken: de groeisnelheid (tumorgraad)
  • Bij een CT-scan worden er met behulp van röntgenstraling meerdere dwarsdoorsnede foto's van weefsel en organen in het lichaam gemaakt. Tijdens het onderzoek wordt u liggend op een beweegbare tafel door een ronde opening geschoven. Het apparaat maakt, terwijl de tafel verschuift, een serie foto's, waarop "plakjes" van het weefsel of organen staan afgebeeld. Deze foto's kunnen met behulp van een computer een beeld geven van een mogelijke tumor. Deze beelden worden achteraf beoordeeld door de radioloog.

    Lees meer

  • MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging, ook wel magneetscan genoemd. Met een MRI-scan worden afbeeldingen gemaakt van organen en weefsels. Door radiogolven in combinatie met een grote, sterke magneet ontstaan signalen in het lichaam die de computer weer opvangt en verwerkt tot een afbeelding. Een MRI is een grote magneet waar u helemaal ingeschoven wordt. U ligt als ware in een soort tunnel. Het is belangrijk dat u tijdens de scan stil ligt en ontspant.  Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. 

  • Een PET-CT(Positron Emissie Tomografie) is een nucleair geneeskundig onderzoek waarmee het lichaam op een bijzondere manier kan worden afgebeeld. Kankercellen verbruiken veel energie en hebben dus veel brandstof nodig in de vorm van suiker (glucose). Bij een PET-CT scan dient een nucleair geneeskundige een kleine hoeveelheid radioactief glucose toe. Hierdoor kunnen we het gebruik van glucose in uw lichaam in beeld brengen en kankercellen opsporen. Deze kleine hoeveelheid radioactieve stof is niet schadelijk en u plast het gewoon weer uit.

  • Bij een biopsie wordt een klein stukje weefsel weggenomen op de plek waar we een tumor vermoeden. Dit noemen we een biopt. Het weggenomen weefsel wordt door de patholoog in het laboratorium onderzocht. Aan de hand van dit stukje weefsel wordt bepaald of er sprake is van kwaadaardige afwijking. Daarnaast kan de patholoog andere specifieke kenmerken van de eventuele tumor achterhalen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op de afdeling radiologie.

Sluit de enquête