Als u te horen krijgt dat u kanker heeft is dat ingrijpend. Kanker en de gevolgen van de behandeling kunnen veel invloed hebben op uw leven en op dat van uw naasten. Ieder mens reageert op zijn eigen manier op een schokkende gebeurtenis. Lichamelijk maar zeker ook emotioneel krijgt u heel wat te verwerken. Veel voorkomende reacties zijn onder andere boosheid, somberheid en angst. Daarnaast kunnen er ook problemen ontstaan op praktisch vlak, op het gebied van seksualiteit of met betrekking tot uw werk. Op deze pagina leest u meer over deze onderwerpen en hoe wij u hierbij kunnen ondersteunen.

Heeft u vragen of zorgen op psychosociaal vlak? Wordt u overspoeld door gedachtes en emoties? Bespreek dit dan met uw behandelend arts of verpleegkundige. Zij kunnen u zo nodig verwijzen naar een psychosociale zorgverlener om u verder te helpen.

Ondersteuning voor patiënten met kanker en hun naasten
Folder
mumc+ GOED
Team geestelijke verzorging

Als u ziek bent, kunnen troost, kracht en moed net zo belangrijk zijn als de medische behandeling. Maar juist in het ziekenhuis voelen mensen vaak onzekerheid, onmacht en verdriet. Hiermee kunt u terecht bij de geestelijk verzorger.

Lees verder
Team psychosociale oncologie Maastricht UMC+
Team psychosociale oncologie
Geraakt door kankerlijn

Wilt u anoniem uw gevoelens kwijt? Bel dan met de geraakt-door-kankerlijn: 085 -00 43 444. De geraakt door kankerlijn is er voor iedereen die wel wat emotionele steun kan gebruiken. Zij zijn er voor (ex) patiënten, maar ook voor partners, kinderen en vrienden. Want ook in hun leven kan de diagnose kanker veel losmaken. Zij zijn dagelijks bereikbaar tussen 16 uur en 22 uur. Dus ook in het weekend. 

Sluit de enquête