Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Als u te horen krijgt dat u kanker heeft is dat ingrijpend. Kanker en de gevolgen van de behandeling kunnen veel invloed hebben op uw leven en op dat van uw naasten. Ieder mens reageert op zijn eigen manier op een schokkende gebeurtenis. Lichamelijk maar zeker ook emotioneel krijgt u heel wat te verwerken. Veel voorkomende reacties zijn onder andere boosheid, somberheid en angst. Daarnaast kunnen er ook problemen ontstaan op praktisch vlak, op het gebied van seksualiteit of met betrekking tot uw werk. Op deze pagina leest u meer over deze onderwerpen en hoe wij u hierbij kunnen ondersteunen.

Team psychosociale oncologie Maastricht UMC+
Team psychosociale oncologie
Sluit de enquête