Als er een vermoeden bestaat dat u leverkanker heeft, stuurt de specialist uit het verwijzende ziekenhuis, of in sommige gevallen uw huisarts, u door naar een specialist in het MUMC+. Dit is meestal de maag-darm-leverarts, de chirurg of de oncoloog. Het MUMC+ is een van de grote expertisecentra voor patiënten met leverkanker. Welke behandeling mogelijk is, hangt af van veel factoren. Omdat uw leeftijd, algehele conditie en uw eigen behandelwensen zeer belangrijk zijn bij de keuze van de behandeling, vindt een gesprek en beoordeling op de polikliniek plaats. Hier wordt ook met u besproken wat de voorlopige bevindingen zijn op basis van eerder uitgevoerd onderzoek.

Daarnaast vinden vaak aanvullende onderzoeken plaats, zoals extra bloedonderzoek of beeldvormend onderzoek (bijvoorbeeld een CT-scan of MRI-scan). Hierbij wordt bijvoorbeeld de leverfunctie beoordeeld en de grootte van de tumor en of de tumor niet is uitgezaaid naar andere organen.  De gegevens uit al deze onderzoeken bepalen uiteindelijk het stadium van de ziekte en de behandelmogelijkheden. Alle patiënten met leverkanker worden in een groot overleg besproken, waarbij veel verschillende specialismen aanwezig zijn (het zogenaamde multidisciplinaire overleg). Hier wordt alle belangrijke informatie over uw situatie besproken en het beste behandelplan opgesteld, dat uw arts daarna met u bespreekt.

multidisciplinaire polikliniek hepatocellulair carcinoom (MD-HCC)
Folder
Mumc+ foto online folders

Aanvullende onderzoeken

  • Bloedonderzoek is een standaardonderzoek dat bijna altijd plaatsvindt. Na afname wordt het bloed naar het laboratorium gestuurd waar het wordt nagekeken. Uw arts bespreekt de uitslagen met u. U kunt laten bloed prikken bij het Diagnostisch Centrum van het Maastricht UMC+. U vindt het Diagnostisch Centrum op niveau 1 (zie de interactieve plattegrond). Heeft u een afspraak op de poli Oncologie, dan kunt u hier tussen 8.00 uur en 16.00 uur bloed laten prikken.

  • Bij een CT-scan worden er met behulp van röntgenstraling meerdere dwarsdoorsnede foto's van weefsel en organen in het lichaam gemaakt. Tijdens het onderzoek wordt u liggend op een beweegbare tafel door een ronde opening geschoven. Het apparaat maakt, terwijl de tafel verschuift, een serie foto's, waarop "plakjes" van het weefsel of organen staan afgebeeld. Deze foto's kunnen met behulp van een computer een beeld geven van een mogelijke tumor. Deze beelden worden achteraf beoordeeld door de radioloog.

    Lees meer

  • MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging, ook wel magneetscan genoemd. Met een MRI-scan worden afbeeldingen gemaakt van organen en weefsels. Door radiogolven in combinatie met een grote, sterke magneet ontstaan signalen in het lichaam die de computer weer opvangt en verwerkt tot een afbeelding. Een MRI is een grote magneet waar u helemaal ingeschoven wordt. U ligt als ware in een soort tunnel. Het is belangrijk dat u tijdens de scan stil ligt en ontspant.  Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. 

  • Bij twijfel over de diagnose kan een biopt volgen van een afwijking in de lever of ander orgaan (indien gedacht wordt aan een mogelijke uitzaaiing). Hierbij neemt de arts met een holle naald een stukje weefsel weg.. De patholoog onderzoekt onder de microscoop dit weefsel op de aanwezigheid van kwaadaardige cellen. Ook deze uitslag bespreekt de arts met u.

    Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie.

Sluit de enquête