Behandeling dunnedarmkanker

Uw behandelend arts maakt samen met andere specialisten een behandelplan voor u. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen en ze kijken naar:

het stadium van de ziekte

kenmerken van de tumor, bijvoorbeeld hoe kwaadaardige deze is

de plaats van de tumor

uw lichamelijke conditie

De behandeling kan twee doelen hebben: genezen of vermindering van klachten.

  • Bij een operatie voor dunne darmkanker verwijdert de chirurg het gedeelte van de dunne darm waarin zich de tumor, de bijbehorende lymfeklieren, lymfevaten en bloedvaten bevind. Het doel van de behandeling is de kans op genezing zo groot mogelijk te maken.
    Genezing is alleen mogelijk als de tumor (en eventueel beperkte uitzaaiingen) geheel zijn te verwijderen.

  • Als bij de diagnose blijkt dat er uitzaaiingen op afstand zijn en genezing niet meer mogelijk is, dan wordt het doel van de behandeling het voortschrijden van de ziekte af te remmen en de klachten te verminderen (palliatieve behandeling). Aangezien dunnedarmkanker niet vaak voorkomt, zijn er tot op heden te weinig patiënten behandeld om de effectiviteit van chemotherapie vast te stellen. Dunnedarmkanker vertoont veel overeenkomsten met dikkedarmkanker daarom kiest de arts bij uitgezaaide dunnedarmkanker vaak voor een zelfde soort chemotherapie als bij uitgezaaide dikkedarmkanker. Is er sprake van obstructie (ontlasting kan de tumor niet passeren), dan kan een operatie soms een oplossing zijn.

  • Bestraling kan nuttig zijn ter pijnververmindering, vermindering van symptomen van obstructie en verminderen van tumor gerelateerd bloedverlies.

    Radiotherapie is een plaatselijke behandeling en heeft daarom alleen effect in het gebied dat door de stralenbundels wordt getroffen. Ondanks dit plaatselijke effect kan bestraling op termijn wel leiden tot algemene verschijnselen zoals moeheid. Radiotherapie vindt plaats in MAASTRO clinic.

     

Sluit de enquête