Wetenschappelijk onderzoek NET

Naast patiëntenzorg, houden wij ons ook bezig met (klinisch) wetenschappelijk onderzoek. Op deze pagina vindt u een overzicht van ons onderzoek. 

  • Het MUMC+ participeert in de PANDORA-2 studie waarin wordt onderzocht hoe de kwaliteit van leven van patiënten met een neuro-endocriene tumor van de alvleesklier (pancreas) NET (pNET) verbeterd kan worden. Dit wordt gedaan door middel van:

    1. Het ontwikkelen en implementeren van een supportive care interventie om de kwaliteit van leven van patiënten met een pNET te verbeteren.
    2. Het vereenvoudigen van het huidige follow-up-protocol door minder frequente beeldvorming met behoud van de uitstekende tumorcontrole en daardoor een bijdrage aan zinnige zorgprincipes, aan mogelijk betere kwaliteit van leven uitkomsten en betere protocol adherentie.

    Wilt u meer weten? Kijk dan op de website: https://dpcg.nl/studie/pandora-2/

  • In de PREDICT studie onderzoeken wij hoe de kwaliteit van leven van patiënten met een neuro-endocriene longtumor (carcinoid) verbeterd kan worden. Dit doen wij door middel van het ontwikkelen en toepassen van nieuwe moleculaire diagnostische markers zodat de prognose beter kan worden voorspeld. Het doel van dit onderzoek is om aan de hand van deze markers een nieuw follow-up protocol op te stellen.

  • Samen met het Erasmus MC heeft het MUMC+ de LEGO studie opgezet. Hierin wordt onderzocht hoe de diagnostiek naar het grootcellig neuro-endocriene long carcinoom (LCNEC) kan worden verbeterd. Dit doen wij door middel van het ontwikkelen en toepassen van nieuwe moleculaire diagnostische markers op long biopten. In de toekomst willen wij hiermee de herkenning van deze ziekte in Nederland verbeteren.

  • Samen met het Erasmus MC heeft het MUMC+ de pNET-AID studie opgezet. Hierin wordt onderzocht hoe de diagnostiek naar het long carcinoid en het grootcellig neuro-endocriene long carcinoom (LCNEC) kan worden verbeterd door toepassing van computer gestuurde herkenning van digitaal ingescande tumoren (digitale pathologie). In de toekomst willen wij hiermee de herkenning van deze ziekten in Nederland verbeteren.

Sluit de enquête