Erfelijkheid en eierstokkanker

Bij 5 tot 15% van de vrouwen die eierstokkanker krijgen is er sprake van een erfelijke oorzaak. Wanneer iemand eierstokkanker ontwikkelt, is dat een reden voor verwijzing naar een klinisch genetisch centrum.

Een verandering (mutatie) in het DNA (erfelijk materiaal) kan een erfelijke vorm van eierstokkanker veroorzaken. Wanneer deze mutatie voorkomt in BRCA1 of BRCA2 bestaat er ook een verhoogd risico op borstkanker.

Onderzoek naar erfelijkheid van kanker (oncogenetica) wordt gedaan bij afdelingen Klinische Genetica in academische ziekenhuizen en het Antonie van Leeuwenjoek ziekenhuis. Het erfelijkheidsonderzoek start doorgaans met stamboomonderzoek, eventueel opvragen van medische gegevens van de adviesvrager en/of familieleden en kan mogelijk gevolgd worden door DNA-onderzoek. Op verwijzing van uw huisarts of specialist maken wij een afspraak voor u met een klinisch geneticus of een genetisch consulent, gespecialiseerd in oncologie.

Meer lezen.

Sluit de enquête