Diagnostiek

Door middel van een stukje weefsel dat onderzocht wordt door de patholoog kan worden vastgesteld om welke soort NET het gaat; graad 1 of graad 2 of een NEC (graad 3). Indien de tumor vanuit de longen is ontstaan is de indeling anders namelijk typisch carcinoid, atypisch carcinoid, een grootcellig neuro-endocrien carcinoom of een kleincellig carcinoom. Daarnaast kunnen scans en ander onderzoek gebruikt worden om te zien waar de tumor zit en of er uitzaaiingen zijn.

 • Bij een CT-scan worden er met behulp van röntgenstraling meerdere dwarsdoorsnede foto's van weefsel en organen in het lichaam gemaakt. Tijdens het onderzoek wordt u liggend op een beweegbare tafel door een ronde opening geschoven. Het apparaat maakt, terwijl de tafel verschuift, een serie foto's, waarop "plakjes" van het weefsel of organen staan afgebeeld. Deze foto's kunnen met behulp van een computer een beeld geven van een mogelijke tumor. Deze beelden worden achteraf beoordeeld door de radioloog.

  Lees meer

 • Een PET-CT(Positron Emissie Tomografie) is een nucleair geneeskundig onderzoek waarmee het lichaam op een bijzondere manier kan worden afgebeeld. Kankercellen verbruiken veel energie en hebben dus veel brandstof nodig in de vorm van suiker (glucose). Bij een PET-CT scan dient een nucleair geneeskundige een kleine hoeveelheid radioactief glucose toe. Hierdoor kunnen we het gebruik van glucose in uw lichaam in beeld brengen en kankercellen opsporen. Deze kleine hoeveelheid radioactieve stof is niet schadelijk en u plast het gewoon weer uit.

 • Het Maastricht UMC+ beschikt over de nieuwste diagnostische middelen waaronder de PET-CT scan met 68Gallium-DOTATOC.

  Bij neuro-endocriene tumoren zijn vaak speciale somatostatine-receptoren op het oppervlak aanwezig. Bij een PET-CT scan met 68Gallium-DOTATOC wordt gebruik gemaakt een stof die erg lijkt op de lichaamseigen hormoonstof somatostatine. U krijgt tijdens het onderzoek een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend. Deze radioactieve stof wordt door de tumorcellen sneller opgenomen dan door gezonde cellen. Een speciale camera kan de radioactiviteit, die de tumoren uitstralen door opname van de radioactieve stof, op beeld vastleggen.

  Documenten
 • Bloedonderzoek is een standaardonderzoek dat bijna altijd plaatsvindt. Na afname wordt het bloed naar het laboratorium gestuurd waar het wordt nagekeken. Uw arts bespreekt de uitslagen met u. U kunt laten bloed prikken bij het Diagnostisch Centrum van het Maastricht UMC+. U vindt het Diagnostisch Centrum op niveau 1 (zie de interactieve plattegrond). Heeft u een afspraak op de poli Oncologie, dan kunt u hier tussen 8.00 uur en 16.00 uur bloed laten prikken.

 • De behandelend specialist kan een hydroxyindolazijnzuur (5-HIAA) bepaling aangevragen. 5-HIAA is een afbraakproduct van de stofwisseling. Dit onderzoek geeft zicht in de hoeveelheid 5-HIAA in uw urine. Voor het onderzoek dient u gedurende twee dagen een dieet te volgen. Met dit dieet voorkomt u dat er bepaalde stoffen in uw urine komen die het onderzoek beïnvloeden.

  Documenten
Sluit de enquête