Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Met palliatieve zorg bedoelen we de zorg die gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een levensbedreigende ziekte. Zorg dus voor mensen die niet meer beter worden. Met palliatieve zorg proberen we het lijden te verlichten, niet alleen door het bestrijden van pijn en andere symptomen, maar ook door sociale, psychische en spirituele ondersteuning.

Soms kan palliatieve zorg al vroeg in het ziektetraject nodig zijn; het is dus niet alleen gericht op de laatste dagen of weken van het leven. Vaak denken mensen bij palliatieve zorg aan pijnbestrijding bij kanker, maar het is dus veel meer dan dat.

Palliatieve zorg is heel breed, bekijkt veel verschillende problemen tegelijkertijd en werkt met mensen vanuit verschillende disciplines. Het MUMC+ heeft een specialistisch palliatieteam voor palliatieve zorg dat bestaat uit artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. 

Vertegenwoordigers van patiënten, naasten, ouderen, zorgverleners en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland. Hier vindt u de link naar een e-book  dat gaat over deze afspraken. Dit e-book is speciaal voor u en uw naasten. Zorgverleners en organisaties zijn de komende jaren bezig de afspraken overal in te voeren. Zo verbeteren ze de palliatieve zorg in Nederland.

Palliatief team Maastricht UMC+
Team palliatieve zorg

U kunt verwezen worden door uw behandelend arts of oncologieverpleegkundige, of u kunt zelf een afspraak maken. Zie ook de folder "Palliatieve zorg - de polikliniek".

Het MUMC+  is geaccrediteerd voor de integratie van palliatieve zorg en oncologie door ESMO (European Society for Medical Oncology).

Sluit de enquête