De diagnose kanker brengt vaak heftige emoties met zich mee. Enkele van de meest voorkomende emoties zijn angst en onzekerheid. Boosheid kan een normale reactie zijn als je te maken krijgt met kanker.
Psychosociale zorg voor patiënten en naasten in het Oncologie Centrum
Folder
mumc+
Sluit de enquête