Erfelijkheid en alvleesklierkanker

Bij enkele erfelijke tumorsyndromen kan er een verhoogd risico op alvleesklierkanker bestaan. Voorbeelden hiervan zijn erfelijke borst- eierstokkanker door een mutatie in BRCA2, FAMMM –syndroom, Lynch syndroom en het Peutz-Jeghers syndroom.

U kunt met uw behandelaar bespreken of er een reden voor verwijzing de afdeling Klinische Genetica.

Erfelijkheidsonderzoek en DNA-onderzoek
Folder
Grote familie
Sluit de enquête