Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Leverkanker

Behandeling

De behandeling van leverkanker is afhankelijk van verschillende factoren. Er wordt gekeken naar de grootte van de tumor, of er meerdere tumoren in de lever zijn, of er ingroei in de vaten is en of er uitzaaiingen op afstand zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar de functie van de lever. Daarnaast bepalen ook persoonlijke factoren, zoals algehele conditie, leeftijd en plaats van de tumor, mede de behandelingsmogelijkheden.

 • Operatie leverkanker

  Is de tumor beperkt in grootte en in aantal dan kijkt het behandelteam of het mogelijk is de tumor(en) geheel te verwijderen of naar de mogelijkheid van een levertransplantatie. In het laatste geval wordt de lever geheel verwijderd en vervangen door een donorlever.

  Levertransplantaties gebeuren uitsluitend in specifieke centra, bijvoorbeeld in Aken (D). Ons behandelteam overlegt voor levertransplantaties altijd met dit centrum. Tijdens het wachten op een donorlever is het soms nodig de tumor(en) te behandelen om de hoeveelheid tumor te verminderen of zo klein mogelijk te houden. Dit kan onder andere met TransArteriële Chemo-Embolisatie (TACE, lokaal toegediende chemotherapie) en Radio Frequente Ablatie (vernietigen van tumorweefsel met radiogolven). Het doel van de behandeling is de kans op genezing zo groot mogelijk te maken.

   

   

   

   

  Lees meer

 • TACE (trans arteriële chemo embolisatie)

  Bij een TACE wordt door de radioloog een slangetje via de lies ingebracht naar de lever slagader, waarna een contrastmiddel wordt ingespoten. Met behulp van röntgenfoto's wordt bepaald waar de behandeling moet plaatsvinden. Op deze plek wordt vervolgens chemotherapie ingespoten die ervoor zorgt dat de toevoer van bloed naar de tumor wordt verminderd of gestopt.

 • RFA (Radio Frequentie Ablatie)

  RFA is een behandeling die wordt toegepast indien de levertumoren (nog) niet geopereerd kunnen worden. Er wordt een lange naald door de huid in de tumor in de lever geprikt. Met behulp van beeldvorming (echo of CT-scan)wordt de exacte plaats van de tumor bepaald. Door de naald wordt stroom geleid, waardoor de naald een hitte veroorzaakt.

  De behandeling vindt plaats op de afdeling radiologie.

 • Palliatieve behandeling bij leverkanker

  Onder een palliatieve behandeling verstaan we een antitumorbehandeling die u niet meer kan genezen, maar wel uw leven kan verlengen en/of uw klachten kan verminderen. Als het niet mogelijk is de tumor(en) te verwijderen volgt een palliatieve behandeling. Afhankelijk van uw lichamelijke conditie bestaat deze uit medicijnen die het voortschrijden van de ziekte kunnen remmen en de klachten kunnen verminderen. Een voorbeeld hiervan is het medicijn sorafenib, een doelgerichte kankerremmende stof. Dit middel remt de groei van de leverkanker en probeert eveneens de vorming van nieuwe bloedvaten in de buurt van de tumor tegen te gaan wat ook de groei van de kanker vermindert.

   

 • Trans Arteriële Chemo - Embolisatie (TACE) palliatief

  Als het niet mogelijk is de tumor door middel van een operatie te verwijderen dan kunnen door middel van trans arteriële chemo-embolisatie uw eventuele klachten worden vermindert en de kwaliteit van leven zo mogelijk verbeterd. Soms geven we deze behandeling ter overbrugging tot andere therapie.

 • Ondersteunende behandeling
  Ongewenst gewichtsverlies kan tijdens de behandeling een probleem zijn.

  Bij veel kankersoorten treedt vaak ongewenst gewichtsverlies op. Dat heeft een aantal oorzaken: verminderde eetlust, toename van energiebehoefte en bijwerkingen van de behandeling.
  Het is (bij alle vormen van kanker) belangrijk goed gevoed te blijven, omdat ondervoeding leidt tot achteruitgang van het algeheel functioneren (door afname van de spierkracht, vermoeidheid, en depressie) en welbevinden. Ondervoeding en gewichtsverlies hebben ook een ongunstige invloed op de uitkomt van de behandeling en de duur van de overleving. Een verwijzing naar een diëtist is daarom een vast onderdeel van de behandeling.

 • Selectieve Interne Radiatie Therapie (SIRT)

  Als het in uw situatie niet mogelijk is om de tumor(en) operatief te verwijderen dan kan uw behandelend arts voorstellen om door middel van een lokale inwendige bestraling, Selectieve Interne Radiatie Therapie (SIRT) uw klachten te verminderen en de kwaliteit van leven zo mogelijk te verbeteren. 

Sluit de enquête