Behandeling

De behandeling van leverkanker is afhankelijk van verschillende factoren. Er wordt gekeken naar de grootte en plaats van de levertumor, of er meerdere tumoren in de lever zijn en of er sprake is van uitzaaiingen buiten de lever Ook wordt er gekeken naar de functie van de lever. Daarnaast bepalen persoonlijke factoren, zoals algehele conditie, leeftijd en uw eigen behandelwensen de keuze van de behandeling.

 • Is/zijn de tumor(en) beperkt in grootte en in aantal, dan kijkt het behandelteam of het mogelijk is de tumor(en) helemaal te verwijderen middels een operatie. In sommige gevallen is er de mogelijkheid van een levertransplantatie. In dat laatste geval wordt de lever in zijn geheel verwijderd en vervangen door een donorlever. Een levertransplantatie is een intensief traject, dat wordt begeleid via de maag-darm-leverarts. Een levertransplantatie mag alleen worden uitgevoerd in een zogenaamd transplantatiecentrum. In Nederland zijn dit Rotterdam (ErasmusMC), Leiden (LUMC) en Groningen (UMCG). Gezien de afstand tot deze Nederlandse ziekenhuizen, werkt het MUMC+ al jaren samen met het ziekenhuis in Aken (Duitsland). U heeft zelf de keuze waar een eventuele transplantatie plaats zou vinden na overleg met uw arts. Zowel een operatie als een transplantatie heeft als doel de kanker geheel te verwijderen met als doel genezing. Om te beoordelen of de kanker volledig is verwijderd en wegblijft, vinden na de operatie met regelmaat controles plaats met bijvoorbeeld CT- of MRI scans en bloedonderzoek.

  Tijdens het wachten op een donorlever is het soms nodig de tumor(en) te behandelen om de hoeveelheid tumor te verminderen of zo klein mogelijk te houden. Dit kan onder andere met Trans Arteriële Chemo Embolisatie (TACE, lokaal toegediende chemotherapie, zie onder) en Ablatie (vernietigen van tumorweefsel met radio- of magnetrongolven, zie onder). 

  Lees meer

 • Interventieradiologie is een medische handeling door een interventieradioloog. De behandeling in het lichaam van een patiënt vindt plaats via een klein aanprikgaatje in de huid. De interventieradioloog kan de behandeling zien en controleren met beeldvormende technieken zoals röntgendoorlichting, echografie, CT en MRI. Het is  belangrijk dat uw leverfunctie goed genoeg is om deze behandelingen aan te kunnen. Uw leverfunctie wordt ook na de behandeling gecontroleerd. Voor deze behandelingen wordt u meestal in totaal 2-3 dagen opgenomen in het ziekenhuis.

  Ablatie
  Ablatie is een behandeling die wordt toegepast wanneer de tumor hiervoor geschikt is. Net zoals bij een operatie, is ook bij ablatie het doel de tumor volledig te verwijderen. Met behulp van beeldvorming (echo of CT-scan) wordt de exacte plaats van de tumor bepaald. Daarna wordt een speciale ablatie-naald (soms zijn dit er 2 of 3) door de huid in de levertumor geprikt. Na activatie van de naald wordt het omliggende weefsel rondom de naald sterk verwarmd. Hierdoor sterven de tumorcellen af. Om de kans te vergroten dat alle tumorcellen behandeld worden, wordt vaak een rand van 0.5-1 cm van het normale omliggende leverweefsel mee behandeld (net zoals bij een operatie). 

  TACE (Trans Arteriële Chemo Embolisatie)
  Bij een TACE vindt lokale behandeling van de tumor of tumoren plaats met kleine bolletjes die geladen zijn met chemotherapie. Deze behandeling is in de meeste gevallen niet genezend, maar bedoeld om de tumorgroei te remmen. Bij TACE wordt door de radioloog een slangetje in een groot bloedvat in de lies ingebracht om via de  de leverslagader zo dicht mogelijk bij de tumor(en) te komen, waarna een contrastmiddel wordt ingespoten. Met behulp van röntgenfoto's wordt bepaald waar de behandeling precies moet plaatsvinden. Op deze plek worden vervolgens de chemotherapie-bolletjes  ingespoten. Deze bolletjes lopen uiteindelijk vast in de kleine bloedvaatjes in de tumor en zorgen  ervoor zorgt dat de toevoer van bloed naar de tumor wordt verminderd en ter plaatse een hoge dosis chemotherapie aan de tumor wordt afgegeven. 

  SIRT (selectieve interne radiatie therapie)
  Selectieve Interne Radiatie Therapie (SIRT)  wordt gegeven met als doel de leverkanker te remmen en hiermee uw eventuele klachten te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Het onderzoek gebeurt in twee fasen: die noemen we pré-SIRT (het vooronderzoek) en de SIRT behandeling. De SIRT behandeling wordt in 1 of 2 keer verricht. U wordt voor zowel de pre-SIRT als de SIRT kort opgenomen.

  Selectieve Interne Radiatie Therapie (SIRT) is een doelgerichte behandeling waarbij miljoenen kleine radioactieve bolletjes, microsferen genoemd, direct aan de levertumor worden afgegeven, om zo te proberen de groei van de tumor te remmen. Het toedienen van de microsferen wordt uitgevoerd door een interventieradioloog op de vaatkamer van de afdeling Radiologie. De nucleair geneeskundige, een specialist op het gebied van radioactieve stoffen, is ook betrokken bij de behandeling. Bij deze therapie wordt gebruikgemaakt van elementen die radioactieve straling uitzenden. Kankercellen zijn gevoelig voor bestraling.

  Lees meer

 • Systeemtherapie is een anti-kanker behandeling via een infuus, tablet of capsule die de kwaadaardige cellen in het hele lichaam probeert terug te dringen. Hieronder vallen chemotherapie, hormoontherapie, doelgerichte therapie en immuuntherapie. Deze behandeling wordt voorgesteld als er geen lokale behandelopties mogelijk zijn. Systeemtherapie kan verergering van de leverkanker voor kortere of langere tijd uitstellen, uw leven verlengen en een bijdrage leveren aan uw kwaliteit van leven. Omdat de behandeling met dit doel gegeven wordt noemen we dit een palliatieve behandeling.

  Er zijn verschillende soorten systeemtherapie. Samen met u en uw arts wordt op basis van de mogelijkheden en uw wensen besloten of u systemische therapie wenst te starten en welke soort systeemtherapie.

  Atezolizumab-bevacizumab
  Atezolizumab is een vorm van immuuntherapie. Immuuntherapie is een behandeling die gebruik maakt van het eigen afweersysteem (immuunsysteem / antilichamen) om de kankercellen te bestrijden. Een voordeel van immuuntherapietherapie is dat deze antilichamen specifiek gericht zijn op de kankercel en slechts op weinig andere lichaamscellen werken, waardoor de behandeling vaak mildere bijwerkingen geeft.

  Atezolizumab                                                                                                                                                           
  Alle cellen in het lichaam hebben eiwitten op hun oppervlak. Daarmee kunnen ze elkaar herkennen en met elkaar communiceren. Het immuunsysteem herkent vreemde cellen ook aan de eiwitten op hun oppervlak. Niet alleen indringers zoals bacteriën en virussen, maar ook kankercellen zien er ongewoon uit. T-cellen, specifieke immuuncellen die in het lichaam zoeken naar mogelijke bedreigingen, zouden de kankercellen dus als vreemd moeten herkennen en opruimen. Dit gebeurt niet altijd. De kankercellen hebben een maas in de wet gevonden. In de normale situatie moet het immuunsysteem, nadat het een virus of bacterie heeft opgeruimd, weer tot rust gebracht worden. De ontstekingsreactie is dan niet meer nodig. Dit gebeurt onder andere door het eiwit PD-L1, dat een remmend signaal doorgeeft aan de T-cellen. PD-L1 geeft dus als het ware het sein ‘brand meester’. Kankercellen stimuleren dit PD-L1 echter ook, waardoor het immuunsysteem tot rust wordt gebracht terwijl het eigenlijk de kankercellen zou moeten aanvallen. Atezolizumab bindt aan PD-L1, waardoor PD-L1 het remmende signaal niet meer aan de T-cellen kan doorgeven. T-cellen krijgen niet meer onterecht het sein ‘brand meester’ maar kunnen doorgaan met hun werk: het aanvallen en opruimen van de kankercellen.

  Bevacizumab
  Bevacizumab is een angiogenese-remmer. Met angiogenese bedoelen we de vorming van nieuwe bloedvaten. Tumoren hebben bloedvaten nodig om zichzelf van voedsel te voorzien en te groeien. Zij leggen daarom nieuwe bloedvaten aan. Hiervoor is onder andere een stofje nodig dat “Vascular Endothelial Growth Factor” (VEGF) heet. Dit is een groeifactor die de vorming van nieuwe bloedvaten stimuleert. Om dit stofje te blokkeren, en zo de nieuwvorming van bloedvaten naar en in de tumor, wordt gebruikt gemaakt van een antilichaam genaamd Bevacizumab.

  Sorafenib
  Sorafenib is een vorm van doelgerichte therapie, ook wel targeted therapie genoemd. Doelgerichte therapie is een behandeling met medicijnen die de celdeling van kankercellen remmen of kankercellen doden. De behandeling grijpt specifiek aan op een bepaalde eigenschap van de kankercellen. Sorafenib blokkeert de tumorceldeling en de cellen kunnen daardoor niet meer groeien. Sorafenib wordt toegediend in tabletvorm.

  Lenvatinib
  Lenvatinib is ook een vorm van targeted therapie. Lenvatinib blokkeert de werking van receptor-tyrosinekinases, waardoor de groei van de kankercellen wordt vertraagd en de bloedvoorziening naar die kankercellen wordt afgesneden. Lenvatinib wordt toegediend in capsulevorm.

  Lees meer

 • Soms is een anti-kanker behandeling niet meer mogelijk. Bijvoorbeeld omdat de leverfunctie of uw algehele conditie te slecht is. In die gevallen levert een behandeling u juist vaak meer nadelen (complicaties) op, terwijl er geen of maar een heel klein effect op de kanker of uw levensverwachting te verwachten is. In deze gevallen is het extra belangrijk dat de aandacht gericht wordt op het behandelen van uw klachten, om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld goede pijnstilling of het bestrijden van misselijkheid en andere klachten. Uw huisarts speelt in deze fase een belangrijke rol. Uw huisarts wordt per brief en, indien nodig, ook telefonisch geïnformeerd, zodat hij de zorg over kan nemen wanneer er geen behandeling in het ziekenhuis meer mogelijk is. Uiteraard is er altijd overleg tussen de huisarts en het ziekenhuis mogelijk in geval van vragen.

  Lees meer

Sluit de enquête