Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Maagkanker

Behandeling

De behandeling van maagkanker hangt af van de aanwezigheid van tumorcellen in de omliggende lymfeklieren en de aanwezigheid van uitzaaiingen elders in het lichaam:

Er zijn geen tumorcellen aanwezig in de omliggende lymfeklieren of uitzaaiingen op afstand (curatieve behandeling).Er zijn wel tumorvellen in de omliggende lymfeklieren, maar geen uitzaaiingen op afstand (curatieve behandeling).Er zijn uitzaaiingen op afstand, zoals in de lever of het buikvlies (palliatieve behandeling).
 • Operatie bij maagkanker

  Als uit het beeldvormend onderzoek blijkt dat de tumor zich beperkt tot de maag en omringende lymfeklieren dan bestaat de behandeling uit een combinatie van een operatie met vooraf en achteraf 3 kuren chemotherapie. Uiteraard bepalen ook persoonlijke factoren, zoals uw algehele conditie en wensen, mede de behandelingsmogelijkheden. Het doel van de behandeling is om de kans op genezing zo groot mogelijk te maken. Als het niet mogelijk is de tumor via een operatie te verwijderen, is een palliatieve behandeling de enige mogelijkheid.

 • Palliatieve behandeling bij maagkanker

  Onder een palliatieve behandeling verstaan we een antitumorbehandeling die u niet meer kan genezen, maar wel uw leven kan verlengen en/of uw klachten kan verminderen.
  Als er bij de diagnose sprake is van uitzaaiingen in overige organen (zoals de lever of het buikvlies) is genezing meestal niet meer mogelijk. Er volgt dan een palliatieve behandeling om het voortschrijden van de ziekte ze veel mogelijk af te remmen en de klachten zo veel mogelijk te verminderen. Bij patiënten in een goede lichamelijke conditie bestaat de palliatieve behandeling uit een combinatie van medicijnen (chemotherapie) en eventueel antilichaamtherapie gericht tegen de zogenaamde HER2-receptor.

  Bij minder fitte patiënten bestaat de behandeling meestal uit één soort chemotherapie. Als uw conditie chemotherapie niet toelaat of als u geen chemotherapie wenst te ondergaan, maar er is wel sprake van moeilijke passage van voedsel, dan kunt u een zogenaamd overloopje laten aanleggen. Hierbij sluit de chirurg de dunne darm aan op de maag boven de plaats waar de tumor zich bevindt, zodat het voedsel toch in de dunne darm kan komen. Als de tumor zich hoog in de maag bevindt – in de maagmond – dan kan het plaatsen van een buisje (stent) ervoor zorgen dat het voedsel toch in de maag kan komen.

  Lees meer

 • Ondersteunende behandeling
  Ongewenst gewichtsverlies kan tijdens de behandeling een probleem zijn.

  Bij veel kankersoorten treedt vaak ongewenst gewichtsverlies op. Dat heeft een aantal oorzaken: verminderde eetlust, toename van energiebehoefte en bijwerkingen van de behandeling.
  Het is (bij alle vormen van kanker) belangrijk goed gevoed te blijven, omdat ondervoeding leidt tot achteruitgang van het algeheel functioneren (door afname van de spierkracht, vermoeidheid, en depressie) en welbevinden. Ondervoeding en gewichtsverlies hebben ook een ongunstige invloed op de uitkomt van de behandeling en de duur van de overleving. Een verwijzing naar een diëtist is daarom een vast onderdeel van de behandeling.

Sluit de enquête