Wetenschappelijk onderzoek

In Nederland wordt er veel onderzoek gedaan naar nieuwe mogelijkheden voor de behandeling van kanker. In het MUMC+ wordt een groot aantal studies uitgevoerd. Het kan zijn dat uw specialist u vraagt om aan zo'n onderzoek deel te nemen.
In de veel onderzoeken wordt het resultaat van een enkele (nieuwe) behandeling of een combinatie daarvan onderzocht. Maar er wordt ook onderzoek gedaan naar nieuwe technieken in diagnostiek. De specialist bekijkt aan welke studie iemand kan deelnemen en overlegt dan met de patiënt of deze dat al dan niet wil. Deelname is altijd vrijwillig.

  • De Mosa-studie is een wetenschappelijk onderzoek gericht op de lange termijn gevolgen van de behandeling bij Hodgkin Lymfoom en stamceltransplantaties.

    Wanneer de diagnose ziekte van Hodgkin wordt gesteld of als iemand een stamceltransplantatie moet ondergaan (meestal tgv kanker) is de behandeling in eerste instantie gericht op genezing. Op dat moment zijn de lange termijn effecten minder belangrijk. Echter, de afgelopen 10 jaar is de kans op genezing als gevolg van verbeterde bestralingstechnieken, nieuwe chemotherapieschema’s en verbeterde ‘supportive care’ steeds groter geworden en zijn er steeds meer mensen die langdurig overleven. Uiteraard is overleving zeer belangrijk. Het is niettemin van groot belang te weten welke effecten bepaalde therapieën op de lange termijn hebben.

    Documenten
Sluit de enquête