Praten over kanker met het gezin

Hoe ga je om met kanker binnen het gezin? Als je als ouder de diagnose kanker krijgt, denk je meestal meteen aan je kinderen.

  • Hoe moet het nu met hen?
  • Hoe vertel ik het?
  • Hoe steun ik ze?

Daarom hebben wij informatie ontwikkeld die u kunt gebruiken om het gesprek aan te gaan. In deze informatie worden ook tips per leeftijdsfase gegeven, van baby tot puber. Lees meer in de folder op deze pagina.

Tips/Vuistregels*

Wees eerlijk
Vertel eerlijk over de diagnose en wat de gevolgen ervan zijn. Voor jou en voor je kinderen. Maak het concreet en passend bij de leeftijd.
Geef ruimte aan emoties
Emoties, zoals verdriet en angst, passen bij wat jullie als gezin doormaken. Alle emoties mogen er zijn.
Laat je kinderen weten dat ze altijd bij je terecht kunnen
Het is voor kinderen goed dat ze zeker weten dat ze altijd met hun vragen, zorgen en emoties bij je
kunnen komen. Erover kunnen praten helpt ze.
Houd, voor zover mogelijk, vast aan regelmaat
Door de ziekte en behandeling verandert veel. Juist nu geven regelmaat, structuur en de normale opvoedregels kinderen houvast.
Overleg met de kinderen hoe met school besproken wordt wat er thuis aan de hand is
Wat mag de klas weten? Wie gaat dit bespreken en hoe gaan jullie dit doen?
Vertrouw op jezelf
Je krijgt vaak van allerlei kanten verschillende adviezen. Word niet onzeker van deze adviezen, denk erover na en durf op jezelf te vertrouwen.

*Deels overgenomen van het ingeborgdouwescentrum.nl

Informatie voor ouders, opa’s en oma’s en verzorgers met kanker en hun partners.
Folder
MUMC+

Heeft u vragen of behoefte aan hulp? Bespreek dit met uw behandelend arts of verpleegkundige. Zij kunnen u doorverwijzen naar ons team Psychosociale Oncologie.

Hoe vertel ik mijn kind dat ik niet meer beter word?

Hoewel het een normale reactie is om weerstand te voelen om uw kind te vertellen dat u doodgaat, is dit juist wel heel belangrijk. Het is moeilijk om een termijn aan kinderen te geven. Hoe leg je bijvoorbeeld uit dat de arts heeft gezegd dat je nog een één  tot twee  jaar te leven hebt? U kunt tegen uw kind zeggen dat u dood zult gaan aan deze ziekte, maar dat niet bekend is wanneer. Bespreek met uw kind dat u hem op de hoogte zult houden. Bijvoorbeeld wanneer de behandeling die eerst gericht was op overleven, over gaat naar een behandeling gericht op kwaliteit van leven en comfort. In de folder op deze pagina vindt u meer handvatten en tips die u hierbij kunnen helpen.

Heeft u vragen of behoefte aan hulp? Bespreek dit met uw behandelend arts of verpleegkundige. Zij kunnen u doorverwijzen naar ons team Psychosociale Oncologie.

Informatie voor ouders/verzorgers/grootouders met kanker en voor hun partners.
Folder
MUMC+
Sluit de enquête