Medisch maatschappelijk werk

Kanker zet het leven op zijn kop. Door de wirwar van gevoelens is het soms moeilijk orde op zaken te stellen. Misschien wilt u uw familie en vrienden niet altijd vragen omdat ze al zoveel voor u doen of is uw netwerk  erg klein en  staat u er min of meer alleen voor. Voor praktische vragen kunt u bij het medisch maatschappelijk werk terecht. Zij bieden een luisterend oor, zetten samen met u de zaken op een rijtje, zoeken informatie en antwoorden op specifieke vragen of onderwerpen en wijzen u de weg naar bepaalde instanties.

Psychosociale zorg voor patiënten met kanker en hun naasten
Folder
mumc+
Sluit de enquête