Behandeling

De behandeling van blaaskanker is afhankelijk van hoe diep de tumor in de blaasspier groeit: dus of de tumor oppervlakkig groeit of dat hij in de blaasspier groeit. Om dit vast te stellen is een operatie noodzakelijk. Tijdens deze operatie, die onder narcose of met een ruggenprik kan plaatsvinden, haalt de uroloog via de plasbuis de tumor uit de blaas. Dit wordt ook wel een transurethrale resectie (TURT) genoemd. Hieronder vindt u meer informatie over deze ingreep. Het weefsel wordt naar de afdeling pathologie opgestuurd voor weefselonderzoek. Bij dit onderzoek kunnen ze vaststellen of de tumor oppervlakkig groeit of dat die in de spier groeit. Soms worden er al voor deze ingreep uitzaaiingen gezien op de CT en/of MRI scan. Daarnaast bepalen ook persoonlijke factoren, zoals algemene conditie en leeftijd, mede de behandelingsmogelijkheden

 • TURT (Trans Urethrale Resectie Tumor)
  Bij deze operatie wordt een kijkbuis (cytoscoop) via de plasbuis in de blaas gebracht. De instrumenten om te opereren worden via deze cytoscoop in de blaas gebracht. De tumor wordt op deze manier uit de blaas verwijderd.

  Blaasspoeling met chemotherapie
  Om de kans op terugkeren van de tumor te voorkomen en als behandeling van oppervlakkige tumoren, wordt een blaasspoeling met chemotherapie vaak vlak na de TURT gegeven. We hopen hiermee de kans dat de blaastumor terugkeert te verkleinen.

  Blaasspoeling met immunotherapie
  Om de kans op terugkeren van de tumor te voorkomen en als behandeling van oppervlakkige tumoren wordt een blaasspoeling met BCG gegeven. Dit is een tuberculose vaccin dat ook bij de behandeling van blaaskanker kan worden ingezet. De blaas reageert op BCG met een afweerreactie die leidt tot de afbraak van tumorcellen.

  Cystectomie
  Een cystectomie is een operatieve verwijdering van de blaas. Deze operatie is nodig wanneer de blaastumor is doorgegroeid inde blaasspier. Omdat de urine niet meer kan worden opgeslagen zal er blaasvervangende operatie plaatsvinden door middel van een kunstmatige blaas of een urinestoma worden aangelegd.

  Chemotherapie
  Bij blaaskanker wordt chemotherapie met name gegeven als palliatieve behandeling ter vermindering van klachten.  Tegenwoordig geven we ook steeds vaker chemotherapie voor een cystectomie. We hopen hiermee eventuele hele kleine uitzaaiingen, die nog niet te zien zijn op een CT- en of MRI scan, te behandelen. Dit vergroot in sommige gevallen de overlevingskansen.

  Chemotherapie is een behandeling met medicijnen (cytostatica). Chemothtectomieerapie werkt doordat het een remmend effect heeft op de deling van cellen. Kankercellen kennen een ongeremde groei, die zich niet houdt aan de grenzen van de borst of andere organen. Zij delen zich sneller dan andere lichaamscellen en zijn daardoor ook gevoeliger voor de remmende werking van chemotherapie. Door de remming van celdeling kunnen tumoren niet meer groeien. Hierdoor gaan de cellen in de tumor dood en worden dan door het lichaam opgeruimd. Bijwerkingen zijn afhankelijk van het soort medicijn die u krijgt.

  Bestraling (radiotherapie)
  Bestraling wordt als aanvullende behandeling na de blaasoperatie gegeven, als genezing van de ziekte en als palliatieve behandeling ter vermindering van klachten. Bestraling is een behandeling waarbij de tumor wordt bestraald met radioactieve stralen. Cellen raken hierdoor beschadigd en gaan dood. Door de bestraling wordt tumorgroei afgeremd en mogelijk wordt de tumor ook door de bestraling verkleind. Radiotherapie vindt plaats in de MAASTRO clinic.

  Inwendige bestraling ( brachytherapie)
  Bij inwendige bestraling, ook wel brachytherapie genoemd, wordt radioactief materiaal in het lichaam dichtbij of in de tumor aangebracht. Inwendige bestraling wordt vooral toegepast op plaatsen in het lichaam die vrij gemakkelijk te bereiken zijn. Bij inwendige bestraling worden holle buisjes (bronhouders) geplaatst in de holte of in het weefsel waarin de tumor of eventuele kankercellen zich bevinden. Vervolgens worden  radioactieve bronnen in de buisjes geplaatst. Gedurende de tijd dat de stralingsbronnen zich in het lichaam bevinden, moet u in een speciale behandelruimte verblijven. In verband met de straling heeft deze kamer speciale voorzieningen.

  Lees meer

 • Bestraling is een behandeling waarbij de tumor wordt bestraald met radioactieve stralen. Cellen raken hierdoor beschadigd en gaan dood.

  Bestraling kan als genezing van de ziekte, als aanvullende behandeling na een operatie en als palliatieve behandeling ter vermindering van klachten worden gegeven. Radiotherapie is een plaatselijke behandeling. De mogelijke bijwerkingen komen daarom ook meestal voor in het gebied dat door de stralenbundels wordt getroffen. Ondanks dit plaatselijke effect kan bestraling ook wel leiden tot algemene verschijnselen zoals vermoeidheid. Radiotherapie vindt plaats in de MAASTRO clinic.

   

 • Chemotherapie is een vorm van systeemtherapie. Dat wil zeggen dat het een behandeling is die in het hele lichaam zijn werk doet. Chemotherapie is een behandeling met medicijnen (in infuus of tabletvorm) die we cytostatica noemen. Chemotherapie werkt doordat het een remmend effect heeft op de deling van cellen.

  Alle cellen in het lichaam delen zich om zich te kunnen vernieuwen. Kankercellen kennen een ongeremde groei. Zij delen zich sneller dan andere lichaamscellen en zijn daardoor ook gevoeliger voor de remmende werking van chemotherapie. Door de remming van celdeling kunnen tumoren niet meer groeien. Hierdoor gaan de cellen in de tumor dood en worden dan door het lichaam vernietigd. Doordat chemotherapie ook effect heeft op gezonde cellen, kunnen bijwerkingen ontstaan van chemotherapie.

  Bijwerkingen die kunnen voorkomen bij chemotherapie zijn onder andere haaruitval, vermoeidheid, bloedarmoede en maag-darmklachten. Ook op lange termijn kan er schade ontstaan ten gevolge van chemotherapie. Voorbeelden hiervan zijn onvruchtbaarheid, neuropathie (schade aan zenuwen met als gevolg tintelingen of een doof gevoel in de ledematen), vermoeidheid en concentratiestoornissen. Welke soort chemotherapie zal worden ingezet is onder andere afhankelijk van het type kanker en de leeftijd en conditie van de persoon bij wie de diagnose gesteld is. Welke behandelopties in uw situatie  te overwegen zijn, zal door uw arts met u worden besproken.

  Behandeling met chemotherapie vindt meestal plaats op het Dagcentrum Interne Ziekten of op de verpleegafdeling.

  Lees meer

 • Immuuntherapie is een vorm van systeemtherapie. Dat wil zeggen een behandeling die in het hele lichaam zijn werk doet. Deze behandeling zorgt ervoor dat het eigen afweersysteem kankercellen beter kan vernietigen.

  In de afgelopen jaren is immuuntherapie een van de belangrijkste ontwikkelingen in de behandeling van kanker. Bij sommige vormen van kanker heeft het geleid tot spectaculaire resultaten. Of u in aanmerking komt voor immuuntherapie is onder andere afhankelijk van het type kanker en de leeftijd en conditie van de persoon bij wie de diagnose gesteld is. Indien u hiervoor in aanmerking komt, zal dit door uw arts met u worden besproken.

 • Wanneer u één of meerdere tumoren in de blaas heeft kan het dat de uroloog voorstelt om deze te verwijderen middels een operatie. Dit wordt een Trans Urethrale Resectie Tumor, afgekort TURT genoemd. Het weefsel dat wordt weggehaald tijdens de operatie wordt ogpestuurd naar de afdeling pathologie voor onderzoek. Met dit onderzoek wordt vastgesteld wat de precieze aard van de tumor is. Nadat het (tumor)weefsel op een bepaalde manier wordt verwerkt en gekleurd, wordt het onder een microscoop door een patholoog onderzocht. Dit noemen we het histopathologisch onderzoek. Middels dit onderzoek bepaalt de patholoog in eerste instantie of de tumor goedaardig of kwaadaardig is. In het geval van een kwaadaardige tumor worden er nog een aantal factoren bepaald: het tumortype, de tumorgraad en hoe diep de tumor groeit. Er zijn verschillende morfologische typen van blaastumoren bekend. De tumorgraad beschrijft de mate waarin kankercellen uitzien als gezonde cellen onder een microscoop. De blaaskanker kan laaggradig of hooggradig zijn. De tumor kan oppervlakkig groeien (in het lumen van de blaas) of hij kan zich diep in de wand van de blaas verspreiden. De uitslag van het pathologische onderzoek wordt met uw uroloog besproken. Indien nodig wordt er nog extra onderzoek ingezet, bijvoorbeeld bepaalde kleuringen om na te gaan of u in aanmerking komt voor immunotherapie.

  Hieronder vindt u de patiëninformatie over deze operatie.

  Lees meer

 • Blaaskanker waarbij de tumor oppervlakkig groeit heeft de neiging om terug te keren. Om de kans hierop te verkleinen kunnen blaasspoelingen gegeven worden. Dit kan met BCG of met chemotherapie. Welke wordt gegeven is afhankelijk van de tumoreigenschappen. BCG is een tuberculose vaccin dat ook bij de behandeling van blaaskanker kan worden ingezet. De blaas reageert op BCG met een afweerreactie die leidt tot de afbraak van tumorcellen. 

 • Een cystectomie is een operatieve verwijdering van de blaas. Deze operatie is nodig wanneer de blaastumor is doorgegroeid in de blaasspier. Omdat de urine niet meer kan worden opgeslagen zal er een operatie plaatsvinden waarbij de blaas vervangen wordt door een kunstmatige blaas of door een urinestoma. Soms wordt er voor een operatie chemotherapie gegeven

Sluit de enquête