Kanker.nl

Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, patiëntenbeweging Levenmetkanker en IKNL (kenniscentrum voor zorgverleners in de oncologie). Op deze website vindt u onder andere informatie over kankersoorten, diagnostiek en gevolgen van kanker.

NET-groep

Informatie over neuro endocriene tumoren

Longkanker Nederland

Lonkanker Nederland is er voor iedereen die met longkanker en longmetastasen te maken heeft.

Sluit de enquête