Behandeling

Welke behandeling u precies krijgt wordt onder andere bepaald door het type tumor en de grootte van de tumor. Ook uw verdere gezondheid en uw conditie spelen hierin een belangrijke rol. Samen met u en met het behandelteam wordt besloten welke behandeling het meest geschikt is.

 • Bestraling is een behandeling waarbij de tumor wordt bestraald met radioactieve stralen. Cellen raken hierdoor beschadigd en gaan dood.

  Bestraling kan als genezing van de ziekte, als aanvullende behandeling na een operatie en als palliatieve behandeling ter vermindering van klachten worden gegeven. Radiotherapie is een plaatselijke behandeling. De mogelijke bijwerkingen komen daarom ook meestal voor in het gebied dat door de stralenbundels wordt getroffen. Ondanks dit plaatselijke effect kan bestraling ook wel leiden tot algemene verschijnselen zoals vermoeidheid. Radiotherapie vindt plaats in de MAASTRO clinic.

   

 • Afhankelijk van de plek en de uitgebreidheid van een tumor wordt bekeken of een operatieve verwijdering van de tumor tot de mogelijkheden behoort.

  Een operatie van de mond-keelholte kan ingrijpend zijn. Hoe ingrijpend hangt af van de plek en het stadium van de ziekte. Is de tumor klein dan kunnen we het tumorgebied operatief verwijderen en meteen hechten. Bij een grotere tumor is soms een reconstructie nodig met weefsel van elders uit uw lichaam, bijvoorbeeld uw arm of been.

  Als tijdens de onderzoeken kankercellen worden aangetroffen in de halsklieren, of als preventieve verwijdering nodig is, dan voeren we tijdens dezelfde operatie een halsklierdissectie uit. Bij een halsklierdissectie wordt een gedeelte van de lymfeklieren in de hals weggenomen.

  Opsporen schildwachtklier (sentinel node)
  Bij dit onderzoek wordt de schildwachtklier opgespoord door het inspuiten van een licht radioactief stofje. De schildwachtklier is de eerste klier die mogelijk aangetast is bij uitzaaiingen van een tumor. Uw behandeltraject is voor een deel afhankelijk of er wel of geen uitzaaiingen te vinden zijn in deze klier.  Met dit onderzoek sporen we de schildwachtklier op, maar dat wil niet zeggen dat er in de klier uitzaaiingen aanwezig zijn. Pas na onderzoek van deze klier onder de microscoop kunnen we vaststellen of de klier uitzaaiingen bevat. Bij dit onderzoek wordt dus alleen de plaats bepaald, die nodig is bij de operatie. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een licht radioactieve vloeistof. De hoeveelheden die hierbij gebruikt worden zijn zo laag dat u en uw omgeving daar geen nadelige gevolgen van ondervinden. De radioactieve vloeistof wordt zichtbaar met behulp van een speciale camera. Tijdens het onderzoek plaatsen wij de camera’s dicht bij uw lichaam, maar zullen u niet aanraken. De scanner maakt geen geluid. Voor meer informatie leest u onze folder Sentinel Node Procedure.

  Lees meer

 • Soms wordt de tumor behandeld met een combinatie van bestraling en chemotherapie. De twee behandelingen worden gelijktijdig gegeven. Zij versterken elkaars werking. Zo'n gecombineerde behandeling heet chemoradiatie. 
  Of de behandeling voor u geschikt is, hangt af van:

  • de plaats van de tumor;
  • het stadium van de ziekte;
  • andere ziektebeelden;
  • uw leeftijd en lichamelijke conditie.
 • Immuuntherapie is een vorm van systeemtherapie. Dat wil zeggen een behandeling die in het hele lichaam zijn werk doet. Deze behandeling zorgt ervoor dat het eigen afweersysteem kankercellen beter kan vernietigen.

  In de afgelopen jaren is immuuntherapie een van de belangrijkste ontwikkelingen in de behandeling van kanker. Bij sommige vormen van kanker heeft het geleid tot spectaculaire resultaten. Of u in aanmerking komt voor immuuntherapie is onder andere afhankelijk van het type kanker en de leeftijd en conditie van de persoon bij wie de diagnose gesteld is. Indien u hiervoor in aanmerking komt, zal dit door uw arts met u worden besproken.

 • Photodynamische therapie is een behandeling waarbij een tumor, in de mondholte, keelholte, neus of van de huid in het hoofd-halsgebied, met behulp van laserlicht behandeld wordt. De behandeling bestaat uit twee fasen:

  1. Toedienen van een lichtsensibel (lichtgevoelig) medicijn Foscan®
  2. De belichting met laserlicht
 • Patiënten met kanker die niet meer kunnen genezen krijgen vaak het voorstel de ziekte te behandelen met chemotherapie. Deze palliatieve behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en/of vermindering of het voorkomen van klachten. Het doel is levensverlenging en verbetering van de kwaliteit van leven.

  Chemotherapie werkt doordat het een remmend effect heeft op de deling van cellen. Alle cellen in het lichaam delen zich om zich te kunnen vernieuwen. Kankercellen kennen een ongeremde groei. Zij delen zich sneller dan andere lichaamscellen en zijn daardoor ook gevoeliger voor de remmende werking van chemotherapie. Door de remming van celdeling kunnen tumoren niet meer groeien. Hierdoor gaan de cellen in de tumor dood en worden dan door het lichaam vernietigd. Doordat chemotherapie ook effect heeft op niet kwaadaardige cellen, kunnen bijwerkingen ontstaan van chemotherapie.

  Behandeling met chemotherapie vindt meestal plaats op het Dagcentrum Interne Ziekten.

Sluit de enquête