Operaties bij leverkanker

Is/zijn de tumor(en) beperkt in grootte en in aantal, dan kijkt het behandelteam of het mogelijk is de tumor(en) helemaal te verwijderen middels een operatie. In sommige gevallen is er de mogelijkheid van een levertransplantatie. In dat laatste geval wordt de lever in zijn geheel verwijderd en vervangen door een donorlever. Een levertransplantatie is een intensief traject, dat wordt begeleid via de maag-darm-leverarts. Een levertransplantatie mag alleen worden uitgevoerd in een zogenaamd transplantatiecentrum. In Nederland zijn dit Rotterdam (ErasmusMC), Leiden (LUMC) en Groningen (UMCG). Gezien de afstand tot deze Nederlandse ziekenhuizen, werkt het MUMC+ al jaren samen met het ziekenhuis in Aken (Duitsland). U heeft zelf de keuze waar een eventuele transplantatie plaats zou vinden na overleg met uw arts. Zowel een operatie als een transplantatie heeft als doel de kanker geheel te verwijderen met als doel genezing. Om te beoordelen of de kanker volledig is verwijderd en wegblijft, vinden na de operatie met regelmaat controles plaats met bijvoorbeeld CT- of MRI scans en bloedonderzoek.

Tijdens het wachten op een donorlever is het soms nodig de tumor(en) te behandelen om de hoeveelheid tumor te verminderen of zo klein mogelijk te houden. Dit kan onder andere met Trans Arteriële Chemo Embolisatie (TACE, lokaal toegediende chemotherapie, zie onder) en Ablatie (vernietigen van tumorweefsel met radio- of magnetrongolven, zie onder).