Behandeling

De behandeling van prostaatkanker is afhankelijk van verschillende factoren. In de eerste plaats bepaalt het stadium van de kanker de behandeling. Daarmee bedoelen we de mate waarin de tumor zich heeft uitgebreid in uw lichaam. Het stadium wordt bepaald door: de grootte van de tumor; de doorgroei naar omringend weefsel en de aanwezigheid van mogelijke uitzaaiingen. Daarnaast bepalen ook persoonlijke factoren, zoals algemene conditie en leeftijd mede de behandelingsmogelijkheden. In principe kunnen we patiënten met een uitgezaaide prostaatkanker niet meer genezen. Hormonale behandeling is de hoeksteen voor behandeling bij patiënten met een uitgezaaide ziekte. Wel zijn er steeds meer nieuwere medicijnen waarmee we de ziekte langer kunnen remmen.

 • Hormonen zijn stoffen die door ons lichaam zelf worden gemaakt. Deze worden uitgescheiden in het bloed en beïnvloeden bepaalde processen of organen in het lichaam. Een belangrijke groep hormonen zijn de mannelijke geslachtshormonen. De prostaat heeft geslachtshormonen nodig voor de groei en ontwikkeling. Als in de prostaat kanker ontstaat, zijn de kankercellen voor hun groei vaak (deels) afhankelijk van de aanwezigheid van die geslachtshormonen. Zolang de geslachtshormonen aanwezig zijn in het lichaam kunnen de kankercellen blijven groeien. Wanneer deze geslachtshormonen niet aanwezig zijn of worden geblokkeerd kunnen de kankercellen minder goed overleven. De groei van de tumor of van eventuele uitzaaiingen neemt dan af. In het meest gunstige geval kunnen de kankercellen zelfs helemaal verdwijnen.

  Hormoontherapie remt dus de groei van prostaatkankercellen door het uitschakelen van de mannelijke geslachthormonen. Wanneer kanker in een vroeg stadium wordt ontdekt draagt hormoontherapie bij aan een betere genezingskans. Op het moment dat de kanker in een laat stadium wordt ontdekt en er uitzaaiingen aanwezig zijn kan hormoontherapie het ontstaan en de verdere groei van kankercellen (tijdelijk) stop zetten.

   

  Lees meer

 • Bestraling is een behandeling waarbij de tumor wordt bestraald met radioactieve stralen. Cellen raken hierdoor beschadigd en gaan dood.

  Bestraling kan als genezing van de ziekte, als aanvullende behandeling na een operatie en als palliatieve behandeling ter vermindering van klachten worden gegeven. Radiotherapie is een plaatselijke behandeling. De mogelijke bijwerkingen komen daarom ook meestal voor in het gebied dat door de stralenbundels wordt getroffen. Ondanks dit plaatselijke effect kan bestraling ook wel leiden tot algemene verschijnselen zoals vermoeidheid. Radiotherapie vindt plaats in de MAASTRO clinic.

   

 • Chemotherapie is een vorm van systeemtherapie. Dat wil zeggen dat het een behandeling is die in het hele lichaam zijn werk doet. Chemotherapie is een behandeling met medicijnen (in infuus of tabletvorm) die we cytostatica noemen. Chemotherapie werkt doordat het een remmend effect heeft op de deling van cellen.

  Alle cellen in het lichaam delen zich om zich te kunnen vernieuwen. Kankercellen kennen een ongeremde groei. Zij delen zich sneller dan andere lichaamscellen en zijn daardoor ook gevoeliger voor de remmende werking van chemotherapie. Door de remming van celdeling kunnen tumoren niet meer groeien. Hierdoor gaan de cellen in de tumor dood en worden dan door het lichaam vernietigd. Doordat chemotherapie ook effect heeft op gezonde cellen, kunnen bijwerkingen ontstaan van chemotherapie.

  Bijwerkingen die kunnen voorkomen bij chemotherapie zijn onder andere haaruitval, vermoeidheid, bloedarmoede en maag-darmklachten. Ook op lange termijn kan er schade ontstaan ten gevolge van chemotherapie. Voorbeelden hiervan zijn onvruchtbaarheid, neuropathie (schade aan zenuwen met als gevolg tintelingen of een doof gevoel in de ledematen), vermoeidheid en concentratiestoornissen. Welke soort chemotherapie zal worden ingezet is onder andere afhankelijk van het type kanker en de leeftijd en conditie van de persoon bij wie de diagnose gesteld is. Welke behandelopties in uw situatie  te overwegen zijn, zal door uw arts met u worden besproken.

  Behandeling met chemotherapie vindt meestal plaats op het Dagcentrum Interne Ziekten of op de verpleegafdeling.

  Lees meer

 • Afhankelijk van de situatie kiest de uroloog voor een open (klassieke) operatie, een kijkbuisoperatie of een operatie met behulp van de operatierobot.

  Bij een radicale prostatectomie wordt de prostaat met de zaadblaasje en een deel van de zaadleiders volledig verwijderd. Deze operatie wordt doorgaans uitgevoerd als de tumor helemaal binnen de prostaat ligt en nog niet is uitgezaaid. De behandeling is curatief. Dit is een robot geassisteerde laparoscopische behandeling. 

  De Da Vinci methode is een kijkoperatie. Het is een innovatieve operatie die de reguliere open operatie kan vervangen. Bij de Da Vinci prostaatoperatie wordt de totale prostaat, en eventueel omliggend weefsel, verwijderd. De chirurg bestuurt hierbij de robot. Bekijk hier de video.

 • De inwendige bestraling, ook wel brachytherapie genoemd, is alleen mogelijk onder bepaalde omstandigheden. Bij inwendige bestraling brengen de uroloog en radiotherapeut onder narcose radioactief materiaal in de prostaat. Op deze manier worden de kankercellen in de prostaat van binnen uit bestraald. De behandeling is gericht om u te genezen. Voor het inbrengen van radioactief materiaal wordt u 1 nacht opgenomen in het ziekenhuis.

 • Ook 'niets doen' kan een goede vorm van behandelen zijn bij prostaatkanker.

  In sommige gevallen, ook wanneer de kanker niet uitgezaaid is, kan het middel (de behandeling) erger zijn dan de kwaal.

  Zeker op hogere leeftijd, wanneer de prostaatkanker bij toeval is gevonden, is het onwaarschijnlijk dat de prostaatkanker in de relatief korte tijd dat de patiënt nog te leven heeft, tot problemen leidt. Een behandeling zou in dat geval meer ongemak geven dan dat ze het leven veraangenaamt of verlengt.

 • Bij ongeveer 70% van de mannen met prostaatkanker is de tumor beperkt gebleven tot de prostaat. Behoort u tot deze groep dan betekent dit dat u voor een curatieve behandeling in aanmerking komt. Heeft u:

  • een goede lichamelijke conditie
  • een licht verhoogde PSA-waarde:
  • een (kleine) tumor die zich beperkt tot de prostaat
  • een lage Gleason

  Daarbij komt dan dat u heeft een overlevingsverwachting heeft van minimaal 10 jaar en jonger bent dan 70 jaar dan heeft u een drietal behandeloptie.

  U kunt kiezen uit:

  • waakzaam wachten
  • operatie
  • bestraling (inwendig en uitwendig)

  Uw arts verteld u welke mogelijkheden er voor u zijn. Het is verstandig om alle argumenten voor en tegen, eventueel met hulp van uw uroloog, zorgvuldig op een rij te zetten. Hoe uw keuze uiteindelijk zal uitvallen, is vooral afhankelijk van uw situatie en voorkeur.

   

  Lees meer

Sluit de enquête