Diagnostiek

Als er een vermoeden bestaat dat u mogelijk slokdarmkanker heeft, verwijst uw huisarts u door naar een specialist (maag-darm-lever-arts, medisch oncoloog of chirurg). De specialist verricht aanvullend onderzoek; in eerste instantie een gesprek, lichamelijk onderzoek, aanvullend bloedonderzoek en een kijkonderzoek van de slokdarm. Daarnaast kan een endoscopische echografie, een biopsie en een PET-CT-scan nodig zijn om om een duidelijk beeld te krijgen over de tumor en mogelijke uitzaaiingen. Deze diagnostiek levert informatie op over: • Het stadium van de ziekte: hoe diep de tumor in de slokdarmwand is gegroeid, de grootte van de tumor, het aantal lymfeklieren dat tumorcellen bevat, de aanwezigheid van uitzaaiingen op afstand (bijvoorbeeld lever, buikvlies, longen); • De tumorkenmerken: de groeisnelheid (differentiatiegraad).
  • Dit is een onderzoek waarbij de specialist met behulp van een flexibele slang (een endoscoop) via de mond, slokdarm en maag met een klein echo-apparaat de organen en lymfeklieren rondom de maag, slokdarm en alvleesklier in beeld brengt. Van eventueel aanwezige afwijkingen in de organen neemt de arts een stukje weefsel (biopt) weg voor onderzoek door de patholoog.

    Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling endoscopie.

  • Een PET-CT(Positron Emissie Tomografie) is een nucleair geneeskundig onderzoek waarmee het lichaam op een bijzondere manier kan worden afgebeeld. Kankercellen verbruiken veel energie en hebben dus veel brandstof nodig in de vorm van suiker (glucose). Bij een PET-CT scan dient een nucleair geneeskundige een kleine hoeveelheid radioactief glucose toe. Hierdoor kunnen we het gebruik van glucose in uw lichaam in beeld brengen en kankercellen opsporen. Deze kleine hoeveelheid radioactieve stof is niet schadelijk en u plast het gewoon weer uit.

  • Bloedonderzoek is een standaardonderzoek dat bijna altijd plaatsvindt. Na afname wordt het bloed naar het laboratorium gestuurd waar het wordt nagekeken. Uw arts bespreekt de uitslagen met u. U kunt laten bloed prikken bij het Diagnostisch Centrum van het Maastricht UMC+. U vindt het Diagnostisch Centrum op niveau 1 (zie de interactieve plattegrond). Heeft u een afspraak op de poli Oncologie, dan kunt u hier tussen 8.00 uur en 16.00 uur bloed laten prikken.

  • Bij een biopsie wordt een klein stukje weefsel weggenomen op de plek waar we een tumor vermoeden. Dit noemen we een biopt. Het weggenomen weefsel wordt door de patholoog in het laboratorium onderzocht. Aan de hand van dit stukje weefsel wordt bepaald of er sprake is van kwaadaardige afwijking. Daarnaast kan de patholoog andere specifieke kenmerken van de eventuele tumor achterhalen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op de afdeling radiologie.

Sluit de enquête