Behandelingen

Behandeling is maatwerk. Daarom bespreken wij met u wat uw situatie is en wat de mogelijke vormen van behandeling zijn. Uiteindelijk kiest u zelf welke behandeling u wenst. Het is daarom belangrijk dat u goed begrijpt wat er aan de hand is. Zodat u een goed besluit kunt nemen over uw behandeling. Vraag ons gerust om uitleg als het u nog niet helemaal duidelijk is. Neem uw tijd! Het belangrijkste is dat u tot een goed besluit komt. Vraag bijvoorbeeld een nieuw gesprek aan als u dat nodig heeft.

De behandeling kan per type kanker en per persoon verschillen. Meer informatie over de behandelingen specifiek voor uw aandoening vindt u onder kankersoorten. 

Medische oncologie
Het specialisme medische oncologie richt zich op de behandeling van kanker met medicijnen, zoals chemotherapie, immuuntherapie, hormoontherapie en doelgerichte therapie. Deze behandelingen worden ook wel systeemtherapie genoemd: de behandeling doet in het gehele lichaam (het systeem) zijn werk. Ons doel is om met combinatiebehandelingen de kans op genezing of langdurig overleven te verbeteren.

Chirurgische oncologie
Het specialisme chirurgische oncologie richt zich op het operatief verwijderen van (kwaadaardige) tumoren. 

Radiotherapie
Radiotherapie richt zich op de bestraling van kankercellen waardoor deze kapot gemaakt worden. Bestraling wordt ingezet om achtergebleven kankercellen na de operatie te behandelen of wanneer een tumor niet geopereerd kan worden. Radiotherapie vindt plaats bij Maastro

Vaak worden bovenstaande behandelingen gecombineerd. Hiervoor werken onze specialisten intensief samen in een multidisciplinair team. Met behandelaars en onderzoekers binnen, maar ook buiten onze organisatie.

Sluit de enquête