Polikliniek

De polikliniek Oncologie is op dit moment bereikbaar van 8.30 tot 13.00.  Lees verder voor meer informatie.
Op de polikliniek van het Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center komen diagnostiek, onderzoek, behandeling en zorg voor mensen met kanker en goedaardige bloedziekten samen. Hier draait alles om u.

Medisch specialisten, chirurgen, oncologen, radiotherapeuten en verpleegkundigen werken op  een multidisciplinaire wijze samen met maar één doel: zo snel mogelijk de juiste diagnose stellen en, indien nodig, samen met u een op uw specifieke situatie toegespitst excellent behandelplan opstellen en uitvoeren.

In ons ontmoetingscentrum kunt u in een ontspannen sfeer een kopje koffie drinken, informatie vinden en staan maatschappelijk werkers, psychologen, patiëntenvoorlichters en vrijwilligers, als u daar behoefte aan heeft, voor u en uw naaste klaar. Zij helpen u bij al uw vragen.

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door via telefoonnummer 043-3876400 of via poli.oncologie@mumc.nl. Dan maken wij een nieuwe afspraak met u. Bij tijdig afmelden gaat uw plek niet verloren en kan een andere patiënt geholpen worden.

Wat kunnen wij voor u betekenen en wat kunt u van ons verwachten?
Folder
Balie poli Oncologie
Voorbereiding
Naar de medewerkers
Lees verder
Lees verder

Hier vinden verschillende behandelingen plaats zoals het toedienen van chemotherapie.

Lees meer over het Dagcentrum
MijnMUMC+ portaal Toegang tot uw dossier
Lees hier verder
Veelgestelde vragen
 • Op de pagina "eerste afspraak" vindt u alle informatie over uw voorbereiding en alles wat u moet meenemen.

  U meldt zich met uw patiëntenplaatje bij de aanmeldzuilen op de polikliniek Oncologie. Bent u nog nooit in het Maastricht UMC+ geweest, laat dan eerst een patiëntenplaatje maken bij Servicepunt Patiëntenregistratie, niveau 1 op het Poliplein (hoofdgebouw).

 • Wij maken van al onze patiënten die een polikliniek of een functie-afdeling bezoeken eenmalig een pasfoto. Deze foto wordt opgenomen in uw digitale dossier. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de arts met wie u een afspraak heeft, meteen weet wie u bent, als hij/zij u ophaalt uit de wachtkamer. Verder is het in het kader van de patiëntveiligheid belangrijk dat de arts in één oogopslag ziet dat u de juiste persoon bent.
  Lees meer over waar en wanneer u de pasfoto kunt laten maken.

 • Als u op het moment van de afspraak verhinderd bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en de medewerkers kunnen voor u een nieuwe afspraak maken.

 • Wij proberen op tijd te werken. Toch lukt dat niet altijd. Als bij aanmelding aan de balie bekend is dat het spreekuur uitloopt, dan zal de baliemedewerker u hierover informeren. 

 • Bij de Centrale Prikdienst (voor bloedafname) en de ECG dienst (hartfilmpje) kunt u zonder afspraak terecht. Voor de meeste andere onderzoeken moet u een afspraak maken. Wanneer u voor verschillende onderzoeken terug moet komen naar het Maastricht UMC+, kunt u de baliemedewerkers vragen de onderzoeken zoveel mogelijk achter elkaar te plannen.

 • Tussen 08.00 tot 16.00 uur kunt u bloed laten afnemen door de bloedprikdienst van de poli Oncologie. Deze bevindt zich direct tegenover de schuifdeuren aan de Oostkant van de poli Oncologie. U kunt de bloedbriefjes in de daarvoor bestemde brievenbus in de deur van deze kamer doen. U wordt vervolgens op volgorde naar binnen geroepen. U kunt tussentijds wachten in het Ontmoetingscentrum. De bloedprikdienst heeft pauze van 12.20 tot 13.00 uur.

 • Naast een afspraak op de polikliniek kan er ook een telefonische afspraak gepland worden. Het volgende is dan goed om te weten:

  • Het MUMC+ belt met een anoniem nummer, neem inkomende anonieme gesprekken dus wel aan
  • Zorg dat u op een plek bent waar u rustig kunt praten
  • Noteer de vragen die u voor uw zorgverlener heeft, zodat u niets vergeet
 • Informatie over de kosten voor een behandeling in het ziekenhuis vindt u op `kosten behandeling`.

 • Een academisch ziekenhuis leidt ook artsen (arts-assistenten) op. Deze arts-assistenten werken een aantal maanden op de poliklinieken onder toezicht van de specialist. Het is dus mogelijk dat u niet altijd dezelfde arts ziet als u terugkomt voor controle.

 • In de apotheek van het Maastricht UMC+ kunt u terecht voor medicijnen en informatie over medicijnen. Veel informatie kunt u terugvinden in onze online Medicatiewijzer. Specifieke vragen kunt u ook aan de online apotheker stellen. Kijk voor meer informatie op de website van de apotheek.

 • Check vóór uw afspraak of u nog voldoende medicatie heeft, zodat u dit meteen met uw arts kunt bespreken i.p.v. achteraf mailen/bellen. Indien u er thuis toch achter komt dat u een herhaalrecept nodig heeft kunt u ons mailen op poli.oncologie@mumc.nl. Vermeld hierbij de volgende gegevens:

  • uw naam en geboortedatum / patiëntnummer
  • de naam van de medicatie, sterkte en gebruik
  • naam en plaats van de apotheek

  Het recept minimaal 1 week van tevoren aanvragen i.v.m. overleg met uw specialist.

  Indien mailen niet mogelijk is kunt u ook bellen: 043-3876400

 • Wij houden bij hoeveel dagen het duurt voordat u een afspraak heeft bij de polikliniek, geteld vanaf de dag dat wij uw verwijzing hebben gekregen. Actuele wachtlijst.

  De wachttijden op deze pagina geven aan hoelang u ongeveer moet wachten. De precieze wachttijd kan voor u korter of langer zijn. Dat is afhankelijk van uw medische situatie, de zorg die u nodig heeft en de beschikbaarheid van de arts. We doen ons uiterste best iedereen zo snel mogelijk te helpen. 

  Wilt u meer weten over waarom er wachttijden zijn, wachttijden van andere ziekenhuizen of zorgbemiddeling? Klik dan hier.

Registratie van kanker
IKNL
Facebook MCCC
Sluit de enquête