Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Behandeling met marizomib laat geen verbetering van overleving zien in patiënten met glioblastoom

Een internationale fase 3 studie naar het effect van marizomib (een medicijn dat de groei van tumorcellen kan remmen) bij patiënten met een glioblastoom laat geen verbetering van de overleving zien. 


De studie werd uitgevoerd in Canada, de Verenigde Staten en 49 EORTC centra in Europa, waaronder het Maastricht UMC+. In totaal deden 749 patiënten mee aan de studie die plaatsvond tussen augustus 2018 en september 2020. De patiënten werden willekeurig in twee groepen verdeeld. Eén van de twee groepen kreeg naast de standaardbehandeling ook nog marizomib. Hoewel fase 1 en 2 studies veelbelovende resultaten lieten zien, bleek de overleving van de patiënten in deze fase 3 studie in beide groepen gelijk te zijn (standaardbehandeling 15,9 maanden versus standaardbehandeling + marizomib 15,7 maanden). Bovendien zagen de onderzoekers dat marizomib bij een deel van de patiënten bijwerkingen gaf, waaronder psychiatrische problematiek en effecten op het centrale zenuwstelsel (neurotoxiciteit). Verder onderzoek van de gegevens uit dit onderzoek is nog gaande.

EORTC

Het EORTC (European Organisation for Research and Treament of Cancer) is een Europees studieverband voor onderzoek naar kanker. Het Maastricht UMC+ werkt in dit verband samen met andere experisecentra in Europa voor betere zorg en behandeling van hersentumoren.

EORTC
Fases van klinisch onderzoek

Bij fase 1 studies wordt onderzocht wat de veilige dosering is van een medicijn en hoe (vaak) het moet worden toegediend. Bij fase 2 studies staat de werkzaamheid van het medicijn centraal en wordt er verder onderzoek gedaan naar de veiligheid. In een fase 3 studie wordt een bestaande behandeling vergeleken met een nieuwe behandeling (bijvoorbeeld een nieuw medicijn).

Standaardbehandeling bij glioblastoom

Standaardbehandeling van een glioblastoom bestaat uit een operatie. Vervolgens vindt er bestraling plaats in combinatie met chemotherapie (temozolomide). Dit wordt gevolgd door nog eens maximaal 6 cycli temozolomide onderhoudstherapie.

Sluit de enquête