Beter voorspellen van oncologische uitkomst - personalized medicine

De behandeling van patiënten met hoofd-halskankeris een uitdaging. Het gaat vaak om een kwetsbare groep patiënten die een intensieve behandeling moeten ondergaan (operatie, radiotherapie, chemotherapie, of combinaties hiervan) om genezing te kunnen bereiken. Vanwege de plek van de tumoren kunnen de intensieve behandelingen leiden tot chronische complicaties zoals bijvoorbeeld een droge mond, spraak- en slikstoornissen. Deze complicaties kunnen een grote impact hebben op de kwaliteit van leven. Het is daarom van groot belang om de juiste patiënt de juiste behandeling te kunnen geven: het concept van personalized medicine.

Mijn onderzoek richt zich dan ook op het voorspellen van een goede oncologische uitkomst door voorspellende (prognostische) factoren, klinische parameters, beeldanalyse (radiomics) en tumoranalyse (genomics) te combineren. Dit worden ook wel  multiparametrische modellen genoemd. Tegelijkertijd willen we ook de toxiciteit (giftigheid) van behandelingen kunnen voorspellen aan de hand van klinische parameters, biomarkers en de bestralingsdosis op risico-organen. Op die manier kunnen we de minst toxische en meest effectieve behandeling kiezen, eventueel in combinatie met protonen-therapie.

Dr. Frank Hoebers

Het is van groot belang om de juiste patiënt de juiste behandeling te kunnen geven: het concept van personalized medicine

Uiteindelijk willen we deze beslismodellen gaan toevoegen aan Patient Decision Aid Tools (online applicaties) die de patiënt kan gebruiken om samen met de dokter de best passende behandeling te kunnen kiezen (Shared Decision Making – Samen Beslissen).

Met deze onderzoeken hopen we in de toekomst de behandeling beter te kunnen toespitsen op de individuele patiënt, zodat we de effectiviteit van de behandeling kunnen vergroten en bijwerkingen kunnen verminderen: directe verbetering van de dagelijkse zorg (implementatie).

Leonard-Wee-en-Frank-Hoebers
Frank Hoebers en Leonard Wee
Contact
Sluit de enquête