Blaaskanker

TURT (Trans Urethrale Resectie Tumor)
Bij deze operatie wordt een kijkbuis (cytoscoop) via de plasbuis in de blaas gebracht. De instrumenten om te opereren worden via deze cytoscoop in de blaas gebracht. De tumor wordt op deze manier uit de blaas verwijderd.

Blaasspoeling met chemotherapie
Om de kans op terugkeren van de tumor te voorkomen en als behandeling van oppervlakkige tumoren, wordt een blaasspoeling met chemotherapie vaak vlak na de TURT gegeven. We hopen hiermee de kans dat de blaastumor terugkeert te verkleinen.

Blaasspoeling met immunotherapie
Om de kans op terugkeren van de tumor te voorkomen en als behandeling van oppervlakkige tumoren wordt een blaasspoeling met BCG gegeven. Dit is een tuberculose vaccin dat ook bij de behandeling van blaaskanker kan worden ingezet. De blaas reageert op BCG met een afweerreactie die leidt tot de afbraak van tumorcellen.

Cystectomie
Een cystectomie is een operatieve verwijdering van de blaas. Deze operatie is nodig wanneer de blaastumor is doorgegroeid inde blaasspier. Omdat de urine niet meer kan worden opgeslagen zal er blaasvervangende operatie plaatsvinden door middel van een kunstmatige blaas of een urinestoma worden aangelegd.

Chemotherapie
Bij blaaskanker wordt chemotherapie met name gegeven als palliatieve behandeling ter vermindering van klachten.  Tegenwoordig geven we ook steeds vaker chemotherapie voor een cystectomie. We hopen hiermee eventuele hele kleine uitzaaiingen, die nog niet te zien zijn op een CT- en of MRI scan, te behandelen. Dit vergroot in sommige gevallen de overlevingskansen.

Chemotherapie is een behandeling met medicijnen (cytostatica). Chemothtectomieerapie werkt doordat het een remmend effect heeft op de deling van cellen. Kankercellen kennen een ongeremde groei, die zich niet houdt aan de grenzen van de borst of andere organen. Zij delen zich sneller dan andere lichaamscellen en zijn daardoor ook gevoeliger voor de remmende werking van chemotherapie. Door de remming van celdeling kunnen tumoren niet meer groeien. Hierdoor gaan de cellen in de tumor dood en worden dan door het lichaam opgeruimd. Bijwerkingen zijn afhankelijk van het soort medicijn die u krijgt.

Bestraling (radiotherapie)
Bestraling wordt als aanvullende behandeling na de blaasoperatie gegeven, als genezing van de ziekte en als palliatieve behandeling ter vermindering van klachten. Bestraling is een behandeling waarbij de tumor wordt bestraald met radioactieve stralen. Cellen raken hierdoor beschadigd en gaan dood. Door de bestraling wordt tumorgroei afgeremd en mogelijk wordt de tumor ook door de bestraling verkleind. Radiotherapie vindt plaats in de MAASTRO clinic.

Inwendige bestraling ( brachytherapie)
Bij inwendige bestraling, ook wel brachytherapie genoemd, wordt radioactief materiaal in het lichaam dichtbij of in de tumor aangebracht. Inwendige bestraling wordt vooral toegepast op plaatsen in het lichaam die vrij gemakkelijk te bereiken zijn. Bij inwendige bestraling worden holle buisjes (bronhouders) geplaatst in de holte of in het weefsel waarin de tumor of eventuele kankercellen zich bevinden. Vervolgens worden  radioactieve bronnen in de buisjes geplaatst. Gedurende de tijd dat de stralingsbronnen zich in het lichaam bevinden, moet u in een speciale behandelruimte verblijven. In verband met de straling heeft deze kamer speciale voorzieningen.