Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Borstvlieskanker

Uw behandelend arts bepaalt in overleg met u welke onderzoeken er nodig zijn voor het stellen van de diagnose en het opstellen van het behandelplan. Alle genoemde onderzoeken kunnen van toepassing zijn, maar dit hoeft niet. Welke onderzoeken er plaats vinden, hangt onder andere af van uw conditie, leeftijd en het stadium van de ziekte.

CT-scan (computertomografie)
Bij een CT-scan worden er met behulp van röntgenstraling meerdere dwarsdoorsnede foto's van weefsel en organen in het lichaam gemaakt. Tijdens het onderzoek wordt u liggend op een beweegbare tafel door een ronde opening geschoven. Het apparaat maakt, terwijl de tafel verschuift, een serie foto’s, waarop “plakjes” van het weefsel of organen staan afgebeeld. Deze foto’s kunnen met behulp van een computer een beeld geven van een mogelijke tumor.  Voor een CT-scan is een lage dosis röntgenstraling nodig, waardoor het risico van bijwerkingen gering is. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie.

PET( Positron Emissie Tomografie)- CT (Computer Tomografie)
Dit is een gecombineerd onderzoek van een nucleair onderzoek (PET) en een radiologisch onderzoek (CT-scan).

Bij een PET-CT krijgt u, via een infuus in de arm, een kleine hoeveelheid radioactief gemaakte suiker toegediend. Deze stof verspreidt zich door het lichaam. Zodra de stof op de juiste plek in het lichaam is aangekomen, kan met behulp van de PET-CT het lichaam worden onderzocht. Dit onderzoek vindt plaats op de Nucleaire Geneeskunde.

Echografie
Met een echografie worden weefsels en organen in beeld gebracht met behulp van ultrageluidsgolven. Deze geluidsgolven zijn niet hoorbaar, maar de weerkaatsing (echo) ervan maakt organen en/of weefsels zichtbaar op een beeldscherm.

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank. Op de huid wordt een gel aangebracht, om beter contact te maken met uw huid. De onderzoeker beweegt een klein apparaatje dat geluidsgolven uitzendt, over de huid. Met ditzelfde apparaatje worden de weerkaatsingen weer opgevangen. Deze worden vervolgens door een computer omgezet in bewegende beelden. Echografie is een eenvoudig, niet belastend onderzoek.
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie.

Endoscopische echografie 
Bij een endoscopische echografie wordt met behulp van een flexibele slang ( een endoscoop) via  de mond en slokdarm de maag bereikt. Aan het uiteinde van de slang zit een klein echo apparaatje dat geluidsgolven uitzendt. Zo kan bekeken worden hoe de tumor is ingegroeid en of er lymfklieren zijn. Tevens kan ervoor gekozen worden om een stukje weefsel weg te halen voor verder onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling endoscopie.

Thoracoscopie
Een thoracoscopie is een kijkoperatie waarbij met behulp van een kijkbuis (thoracoscoop) de ruimte tussen het longvlies en het ribvlies bekeken. Deze thoracoscoop wordt via een snee in de verdoofde huid ingebracht. Aan de thoracoscoop zit een videocamera en een lichtbron en is verbonden met een TV scherm. Zo kunnen afwijkingen worden opgespoord en stukjes weefsel kunnen worden weggenomen. Deze worden in het laboratorium verder onderzocht.

Botscan (skeletscintigrafie)
Bij een botscan worden aandoeningen in de botten zichtbaar gemaakt. In het bloedvat van de arm wordt een radioactieve stof toegediend die na een aantal uren zichtbaar wordt in de botten. Het scanapparaat maakt daarna foto’s van de botten.