Chemotherapie bij dikkedarmkanker

Chemotherapie is een behandeling met medicijnen die we cytostatica noemen. Is de kanker uitgezaaid, bijvoorbeeld in de lever of in de longen, en schatten de artsen in dat deze uitzaaiingen weg te halen zijn, dan bestaat de behandeling uit chemotherapie. Eventueel gecombineerd met een antilichaamtherapie gericht tegen de nieuwvorming van bloedvaten of tegen een groeifactor. Mogelijk gevolgd door een operatieve verwijdering van de dikke darmtumor en de uitzaaiing(en). Ook hierbij is het doel de kans op genezing zo groot mogelijk te maken.

Chemotherapie werkt doordat het een remmend effect heeft op de deling van cellen. Alle cellen in het lichaam delen zich om zich te kunnen vernieuwen. Kankercellen kennen een ongeremde groei. Zij delen zich daarom sneller dan andere lichaamscellen en zijn daardoor ook gevoeliger voor de remmende werking van chemotherapie. Doordat de celdeling minder wordt, komen er minder cellen bij en kunnen de tumoren niet meer groeien. Hierdoor gaan de cellen in de tumor dood. Chemotherapie heeft ook effect op niet-kwaadaardige cellen. Daardoor kunnen bijwerkingen ontstaan van chemotherapie. Behandeling met chemotherapie vindt meestal plaats op het MUMC+ Dagcentrum Interne Ziekten of op de verpleegafdeling.