De diagnostiek en behandeling van slikstoornissen bij hoofd-halskanker patiënten verbeteren door wetenschappelijk onderzoek

Op de polikliniek KNO/Hoofd-halsoncologie in het Maastricht UMC+ werkt een multidisciplinair team voor slikstoornissen (ook wel dysfagie genoemd). Hier vangen we patiënten op na de behandeling van hoofd-halskanker.

Wij proberen tijdens het spreekuur voor slikstoornissen elke patiënt zo goed mogelijk te informeren. Niet alleen over het soort kanker dat de patiënt heeft, maar ook over functieverlies en functieherstel na de ingrijpende operatieve en/of (chemo)radiotherapeutische behandeling.

Dr. Laura Baijens

Het wetenschappelijk onderzoek dat ik samen met ons ‘Dysfagie’ team doe, richt zich op (het verminderen van) slikproblemen die vaak ontstaan na de behandeling van hoofd-halskanker

Naast de veranderingen in de communicatie (stem- en spraakproblemen), en soms ook het uiterlijk, treedt er regelmatig een grote verandering op in de anatomie en fysiologie van het slikmechanisme. Dit betekent dat het slikken anders in zijn werk gaat.

Het wetenschappelijk onderzoek dat ik samen met ons ‘Dysfagie’ team doe, richt zich op (het verminderen van) slikproblemen die vaak ontstaan na de behandeling van hoofd-halskanker. Denk hierbij aan:

  • Verslikken in dranken en voeding
  • Hoesten tijdens het eten/drinken
  • Voedsel dat blijft steken in de keel
  • Angst om te eten
  • Gewichtsverlies
  • Een longontsteking door verslikken
     

Wetenschappelijk onderzoek verrichten is teamwork. Ons team bestaat uit een groep zeer gemotiveerde collega’s uit verschillende vakgebieden (KNO-artsen, logopedisten, radiologen, diëtisten, wetenschappelijk onderzoekers, biostatistici, etc.). Gezamenlijk zetten wij ons er voor in om de best mogelijke zorg te leveren. Wetenschappelijk onderzoek doen maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Met behulp van de medische gegevens van onze patiënten die het spreekuur voor slikstoornissen bezoeken, kunnen we wetenschappelijke vragen die voortkomen uit dagdagelijkse vraagstukken  formuleren of ontbrekende kennis signaleren. Vervolgens kunnen we aan de hand van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek onze zorg voor hoofd-halskanker patiënten met slikproblemen verbeteren. Onze patiënten spelen in dit verbeterproces de hoofdrol.

Klik hier voor de publicaties van het dysfagie team op Pubmed.

Team onderzoek dysfagie
(Een deel van) het team dat onderzoek doet naar dysfagie
Sluit de enquête