Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Diagnostiek bij een basaalcelcarcinoom

Uw behandelend arts of verpleegkundig specialist kan vaak al aan het plekje zien dat het om een BCC gaat. Om een plekje beter te kunnen beoordelen zal er met een dermatoscoop gekeken worden. Dat is een vergrootglas met polariserend licht. Het plekje wordt hierdoor vergroot en dus beter zichtbaar. Het polariserende licht zorgt ervoor dat er beter door de hoornlaag van de huid heen gekeken kan worden, waardoor er meer structuren zichtbaar zijn die kunnen helpen bij het stellen van de diagnose. Indien het vermoeden bestaat op een BCC kan er voor worden gekozen om een huidbiopt te nemen. Hierbij wordt onder plaatselijke verdoving een stukje van de huid afgenomen. Dit biopt zal door een patholoog worden bekeken. De patholoog kijkt of het om een BCC gaat en om welke groeiwijze het gaat. Er zijn namelijk meerdere varianten van een BCC. Afhankelijk van deze uitslag en de groeiwijze zullen met u de verschillende behandelmogelijkheden worden besproken. U kunt dan samen met uw arts een keuze maken.

Afhankelijk van de locatie en grootte van het BCC, kan er nog aanvullend onderzoek worden gedaan om te kijken naar de uitgebreidheid van de tumor. Dit kan door middel van een MRI in kaart worden gebracht. Dit onderzoek is slechts zelden nodig. Uw arts vertelt u wanneer u hiervoor in aanmerking komt.