Doelgerichte therapie bij borstkanker

Doelgerichte therapie is een behandeling met medicijnen die de celdeling van kankercellen remmen of kankercellen doden. De behandeling grijpt specifiek aan op een bepaalde eigenschap van de kankercellen. Het wordt ook wel targeted therapy genoemd. De werking van doelgerichte therapie verschilt per medicijn en hangt af van het doel waarop het medicijn is gericht. Ze kunnen werken aan de buitenkant of aan de binnenkant van een cel. Doordat doelgerichte therapie aangrijpt op specifieke eigenschappen van kankercellen of hun omgeving, brengt het meestal minder schade toe aan gezonde cellen dan bijvoorbeeld chemotherapie.

Doelgerichte therapie bij borstkanker

HER2 positieve borstkanker
Een voorbeeld van deze doelgerichte therapie is HER2 gerichte therapie. Bij ongeveer 20% van alle borstkanker patiënten is sprake van een verhoogde aanwezigheid van HER-2 receptoren (Humane Epidermale groeifactor type 2) op de borstkankercel. We noemen dit ook wel HER-2 positief. Deze tumoren hebben de neiging om snel te groeien. In het laboratorium zijn antilichamen geproduceerd die gericht zijn tegen deze HER-2 receptoren. Hierdoor kan de tumorcel zich niet meer delen en wordt de groei van de tumor geremd.

Behandeling met HER2 gerichte therapie vindt plaats op het Dagcentrum Interne Ziekten of op de verpleegafdeling. Of u in aanmerking komt voor HER2 gerichte therapie is onder andere afhankelijk van het type borstkanker en de leeftijd en conditie van de persoon bij wie de diagnose gesteld is. Indien u hiervoor in aanmerking komt, zal dit door uw arts met u worden besproken.

Hormoonreceptor positieve borstkanker
Een voorbeeld van doelgerichte therapie bij hormoon gevoelige borstkanker is de behandeling met een mTOR-remmer (everolimus) en met de groep cdk4/6 remmers (palbociclib, abemaciclib ribociclib). Beide soorten medicijnen zorgen ervoor dat de borstkanker en uitzaaiingen van borstkanker minder snel ongevoelig worden voor de anti-hormonale therapie. Deze behandeling wordt alleen toegepast bij uitgezaaide borstkanker. Indien u hiervoor in aanmerking komt, zal dit door uw arts met u worden besproken.

Sluit de enquête