Evaluatie van de impact van een beslishulp voor patiënten met larynxkanker (LaDecA)

Op dit moment zijn er meerdere mogelijkheden om patiënten met gevorderd larynx kanker (strottenhoofdkanker) te behandelen. Alle behandelingen hebben echter invloed op het dagelijks leven van de patiënt en kunnen afhankelijk van het tumorstadium tot wisselende resultaten leiden.

Over het algemeen wordt er door een groep artsen gezamenlijk besloten wat de beste behandelkeuze zou zijn. Echter, in deze behandelkeuze speelt de voorkeur van de patiënt ook een belangrijke rol. Bij het maken van een goede behandelkeuze is voorlichting en overleg over de voorkeuren van de patiënt in het ziekenhuis van cruciaal belang. De LaDecA studie is gestart om te inventariseren waar de behoeften van patiënten liggen in de voorlichting en de gezamenlijke besluitvorming met de arts. Met deze studie willen wij kijken of de ‘reguliere’ voorlichting mogelijk kan worden verbeterd door sommige patiënten een keuzehulptool te geven. Een keuzehulptool geeft naast de huidige voorlichting duidelijke en gerichte informatie over de verschillende behandelopties.

Met deze studie willen wij kijken of de ‘reguliere’ voorlichting mogelijk kan worden verbeterd door sommige patiënten een keuzehulptool te geven.

De door ons ontwikkelde keuzehulptool is een computerprogramma dat, na het geven van informatie over de behandelopties, patiënten begeleidt door een serie van vragen. Door de specifieke antwoorden van de patiënt is het voor de beslishulp mogelijk een behandeladvies te geven dat aansluit op de wensen en voorkeuren van de patiënt. Dit advies kan vervolgens besproken worden met de arts.

Het doel van het LaDecA onderzoek is het bepalen van de impact en waarde van de keuzehulp in de klinische praktijk. De patiënten worden willekeurig in een van de twee groepen ingedeeld en vullen na het beslisconsult een vragenlijst in over hun kennis van de behandeling van strottenhoofdkanker, gezamenlijke besluitvorming en de gemaakte keuze. Deze vragenlijst wordt 6 maanden na hun behandeling een tweede keer afgenomen. Zo proberen we te bepalen wat het effect van de keuzehulp is op het beslisproces. Daarnaast wordt er gekeken of het gebruik van de keuzehulp leidt tot andere keuzes in behandeling.

Publicatie

Petersen, J. F., Berlanga, A., Stuiver, M. M., Hamming-Vrieze, O., Hoebers, F., Lambin, P., & van den Brekel, M. (2019). Improving decision making in larynx cancer by developing a decision aid: A mixed methods approach. The Laryngoscope, 129(12), 2733–2739. https://doi.org/10.1002/lary.27800

Sluit de enquête