Diagnostiek

Als er een vermoeden bestaat dat er bij u sprake is van eierstokkanker dan wordt u doorverwezen naar een specialist.

  • Uw behandelend arts bepaalt in overleg met u welke onderzoeken er nodig zijn voor het stellen van de diagnose en het opstellen van het behandelplan. Alle genoemde onderzoeken kunnen van toepassing zijn, maar dit hoeft niet. Welke onderzoeken er plaats vinden, hangt onder andere af van uw conditie, leeftijd en het stadium van de ziekte.

    Echografie
    Met een echografie worden weefsels en organen in beeld gebracht met behulp van ultrageluidsgolven. Deze geluidsgolven zijn niet hoorbaar, maar de weerkaatsing (echo) ervan maakt organen en/of weefsels zichtbaar op een beeldscherm. Zo kunnen de baarmoeder, de dikte van het baarmoederslijmvlies en de eierstokken worden bekeken. Het onderzoek kan via de huid of via de vagina ( inwendige echo) plaatsvinden. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie.

    Lees meer

  • Bloedonderzoek is een standaardonderzoek dat bijna altijd plaatsvindt. Na afname wordt het bloed naar het laboratorium gestuurd waar het wordt nagekeken. Uw arts bespreekt de uitslagen met u. U kunt laten bloed prikken bij het Diagnostisch Centrum van het Maastricht UMC+. U vindt het Diagnostisch Centrum op niveau 1 (zie de interactieve plattegrond). Heeft u een afspraak op de poli Oncologie, dan kunt u hier tussen 8.00 uur en 16.00 uur bloed laten prikken.

Sluit de enquête