Diagnostiek

Als er bij u het vermoeden bestaat dat er sprake is van Hodgkin-lymfoom dan wordt u doorverwezen naar een hematoloog.  Deze hematoloog laat in overleg met u een aantal diagnostische testen uitvoeren. Welke onderzoeken dit zijn is afhankelijk van meerdere factoren en kunnen per persoon verschillen.
  • Om meer zekerheid te krijgen of er sprake is van hodgkin of non-hodgkin is vrijwel altijd een biopt nodig. De aangedane lymfeklier wordt geheel of gedeeltelijk verwijderd. Afhankelijk van de plek van de lymfeklier gebeurt dit onder plaatselijke of algehele narcose. Het weefsel wordt naar het laboratorium gestuurd voor verder onderzoek.

  • Bloedonderzoek is een standaardonderzoek dat bijna altijd plaatsvindt. Na afname wordt het bloed naar het laboratorium gestuurd waar het wordt nagekeken. Uw arts bespreekt de uitslagen met u. U kunt laten bloed prikken bij het Diagnostisch Centrumvan het Maastricht UMC+. U vindt het Diagnostisch Centrum op niveau 1 (zie de interactieve plattegrond). Heeft u een afspraak op de poli Oncologie, dan kunt u hier tussen 8.00 uur en 16.00 uur bloed laten prikken.

  • Een anamnese betekent letterlijk "herinnering". Tijdens het eerste bezoek aan de polikliniek stelt de arts, verpleegkundig specialist of de verpleegkundige u een aantal vragen om op basis daarvan een helder beeld te krijgen over uw ziektegeschiedenis. U hoeft zich niet specifiek voor te bereiden op deze vragen maar het kan handig zijn als u vooraf uw klachten na gaat. Het is wel raadzaam om een recent overzicht van alle medicatie die u gebruikt, mee te nemen.

  • Soms kan het noodzakelijk zijn om enige aanvullende onderzoeken uit te voeren zoals röntgenfoto’s en CT-scans. Deze onderzoeken vinden plaats op de afdeling radiologie.

Sluit de enquête