Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Longkanker

Wetenschappelijk onderzoek

In Nederland wordt er veel onderzoek gedaan naar nieuwe mogelijkheden voor de behandeling van longkanker, ook wel klinische studies genoemd. In het MUMC+ wordt een groot aantal studies uitgevoerd. Het kan zijn dat uw longarts u vraagt om aan zo'n onderzoek deel te nemen.

In de veel onderzoeken wordt het resultaat van behandelingen met chemotherapie, immunotherapie of een combinatie daarvan onderzocht. De longarts bekijkt aan welke studie iemand kan deelnemen en overlegt dan met de patiënt of deze dat al dan niet wil. Deelname is altijd vrijwillig.
Aan welk onderzoek u kunt deelnemen hangt af van diverse factoren, zoals het soort longkanker waar het om gaat (bijvoorbeeld kleincellige of niet-kleincellige), het stadium waarin de ziekte zich bevindt (stadium I, II, III of IV) en diverse andere persoonlijke kenmerken.
Er zijn studies die zich richten op genezing en studies die zich richten op het afremmen van de ziekte, waardoor de levensduur van patiënten wordt verlengd en de kwaliteit van leven beter behouden blijft. Ook zijn er onderzoeken waarbij een patiënt geen behandeling krijgt, maar waarbij er informatie over het verloop van de ziekte wordt verzameld.
Het overzicht hieronder geeft u een indruk van de onderzoeken die op dit moment bij de afdeling Longziekten lopen.

 • ELDAPT studie

  Oudere patiënten zijn vaak niet of ondervertegenwoordigd in wetenschappelijke studies, waardoor weinig bekend is over de optimale behandeling bij deze groep patiënten. Hoewel een combinatie van chemotherapie en bestraling (radiotherapie) algemeen beschouwd wordt als de standaard behandeling van stadium III NSCLC voor patiënten tot 75 jaar, is niet bekend of dit ook voor oudere patiënten geldt. 
  Deze behandeling gaat gepaard met een toename in bijwerkingen. Het is dus van belang dat we kunnen voorspellen welke oudere patiënten ook voordeel kunnen hebben bij deze behandeling en welke oudere patiënten met name (ernstige) bijwerkingen kunnen ondervinden.

  ELDAPT is een onderzoekproject gericht op oudere longkankerpatienten (75 jaar of ouder gediagnosticeerd met stadium III (= lokaal gevorderde) niet-kleincellige longkanker.

  Het doel van ELDAPT is om te onderzoeken wat de meest optimale behandeling is voor elke oudere longkankerpatiënt. Dit betekent een goede balans tussen het te verwachten resultaat en de impact van de behandeling, waaronder de kans op ernstige bijwerkingen.

  Lees meer

 • Klinische studies

  Onderstaand vindt u een overzicht van de klinische studies voor longoncologie in het MUMC+ in 2017. De studies zijn lopend of in opstart.

  Documenten
Sluit de enquête