Wetenschappelijk onderzoek

In Nederland wordt er veel onderzoek gedaan naar nieuwe mogelijkheden voor de behandeling van longkanker, ook wel klinische studies genoemd. In het MUMC+ wordt een groot aantal studies uitgevoerd. Het kan zijn dat uw longarts u vraagt om aan zo'n onderzoek deel te nemen.

In de veel onderzoeken wordt het resultaat van behandelingen met chemotherapie, immunotherapie of een combinatie daarvan onderzocht. De longarts bekijkt aan welke studie iemand kan deelnemen en overlegt dan met de patiënt of deze dat al dan niet wil. Deelname is altijd vrijwillig.
Aan welk onderzoek u kunt deelnemen hangt af van diverse factoren, zoals het soort longkanker waar het om gaat (bijvoorbeeld kleincellige of niet-kleincellige), het stadium waarin de ziekte zich bevindt (stadium I, II, III of IV) en diverse andere persoonlijke kenmerken.
Er zijn studies die zich richten op genezing en studies die zich richten op het afremmen van de ziekte, waardoor de levensduur van patiënten wordt verlengd en de kwaliteit van leven beter behouden blijft. Ook zijn er onderzoeken waarbij een patiënt geen behandeling krijgt, maar waarbij er informatie over het verloop van de ziekte wordt verzameld.

Klinische trials Informatie voor verwijzers
Meer informatie
Microscoop 2
Publicaties Onze wetenschappelijke artikelen
Lees verder
Sluit de enquête