Lopend naar de operatiekamer

Stel je moet geopereerd worden. Je wordt eerst opgenomen op de verpleegafdeling, waar je in een bed gaat liggen. Het duurt vervolgens een tijdje voordat je opgeroepen wordt. Als het zover is, word je liggend vervoerd naar de wachtruimte (holding) en als het dan écht zover is rijden ze je, wederom liggend, naar de operatiekamer (OK). Op de OK buigt het volledige OK personeel over je heen om zich vluchtig voor te stellen, terwijl je zenuwachtig naar het plafond staart. Dat moet anders kunnen dacht colorectaal chirurg Tim Lubbers. Hoe behouden patiënten zelf de regie en hoe kunnen we het herstel bevorderen? De pilot ‘lopend naar de operatiekamer’ was een feit.

Aanleiding was het promotieonderzoek van Anne Cuijpers, waarin zij patiënten met een colorectale tumor interviewde voorafgaand aan de operatie en op twee momenten kort na de operatie. Uit deze interviews bleek onder andere dat patiënten het heel belangrijk vinden om de autonomie te behouden. “We maken in de huidige situatie van de mens die geopereerd wordt aan een ziek onderdeel van zijn lichaam, een zieke patiënt in een bed. Dat gevoel willen we voorkomen door de patiënt naar de OK te laten lopen.”

Start pilot

De patiënten meldden zich op de nuchtere opnameafdeling van waaruit zij lopend naar de holding gingen. Samen met de chirurg liepen ze vervolgens naar de OK waar de time-out procedure niet liggend, maar zittend op de operatietafel plaatsvond. De eerste vier deelnemers waren unaniem positief.

“De bejegening is veel persoonlijker. Doordat je loopt of zit, kun je de zorgprofessional aankijken, dat is zoveel prettiger.”

“Ik voelde me onderdeel van het team.”

Het vervolg

Dat was voldoende motivatie voor Tim en zijn projectteam* om vanaf juni 2023 álle patiënten met een colorectale tumor op deze manier naar de OK te laten gaan. Het plan is om over een half jaar te evalueren wat de ervaringen van de patiënten en de effecten op de opnametijd zijn.

Als ook dit een succes blijkt staat een volgend zorgpad al klaar om het voorbeeld te volgen. Uiteraard zijn daarbij nog wat hordes te nemen. Want als dit de standaard wordt (voor mobiele patiënten), vraagt het om een procesverandering. En naast praktische aspecten, denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe het bed op de OK komt, zijn er ook financiële aspecten waar rekening mee moet worden gehouden.

De eerste resultaten zijn in ieder geval zeer positief en we zijn dan ook benieuwd naar het vervolg! Als het aan meneer Lamberti ligt, wordt dit snel ingevoerd voor alle patiënten die mobiel zijn.

“Nadat er bij het bevolkingsonderzoek darmkanker nader onderzoek nodig was, werd begin maart de diagnose darmkanker gesteld. Een operatie bleek noodzakelijk. Tijdens een voorbereidend gesprek vroeg dr. Lubbers of ik aan de pilot “Lopend naar de OK” mee wilde werken. Het herstel zou hierdoor sneller en beter gaan. Het sprak me meteen aan en ik besloot mee te werken.

Op de dag van de operatie moest ik mij ’s ochtends melden. Tijdens het lopen naar de OK kreeg ik uitleg en werd ik op mijn gemak gesteld. Op de operatiekamer kreeg ik nog uitleg over de robot en mocht ik plaatsnemen achter de console (zie foto). Nadat de laatste controles uitgevoerd werden en ik ging liggen, verliep het allemaal heel snel. Toen ik weer bijkwam vertelde dr. Lubbers mij dat de operatie goed was verlopen. Dat was een grote geruststelling. ‘s Avonds kon ik al uit bed, ik stond er van te kijken hoe gemakkelijk dat ging. De volgende ochtend ben ik ook meteen uit bed gegaan en diezelfde dag mocht ik naar huis. Eenmaal thuis stond iedereen er van te kijken hoe fit ik erbij zat. Ik denk zeker dat het project “lopend naar de OK” een positieve invloed op mij heeft gehad. Je voelt je veel minder patiënt en je pakt het normale leven weer sneller op. Begin mei kreeg ik het goede nieuws dat er geen kankercellen in de lymfeklieren zijn gevonden die ze hadden weggenomen. Sinds half mei ben ik weer volledig aan het werk en dat gaat prima. Ik ben zeer te spreken over de begeleiding.”

patient achter Da Vinci
Dhr. Lamberti achter de Da Vinci robot op de operatiekamer

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Het projectteam bestaat uit:
Tim Lubbers, colorectaal chirurg
Marcel de Korte, anesthesioloog
Joëlle Theunissen, hoofd holding en recovery
Mikel van Wijnsberge, unitleider recovery
Noud Peppelenbosch, vaatchirurg / medisch hoofd OK

Sluit de enquête