Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Missie
Het patiëntenpanel vormt de verbindende schakel tussen de patiënt als groep en het Oncologie Centrum. Zij wil dat doen door de wensen en gevoelens van groepen patiënten te verzamelen en in adviezen om te zetten.

Verbindende schakel

Visie
Het panel geeft die missie vorm door middel van de volgende taakuitoefening:

 • Inzicht krijgen in de wensen en behoeften van patiënten (onderzoek - vragenlijsten). Dit betekent:
  - Inzicht krijgen in de positieve en negatieve punten (knelpunten) van ervaren zorg (onderzoek - vragenlijsten)
  - Nieuwe ideeën genereren
  - Nieuwe ideeën toetsen
 • Het patiënten panel functioneert als een adviesorgaan voor het Oncologie Centrum en beschikt over een vaste stemgerechtigde vertegenwoordiging in de oncologiecommissie.
 • Communiceren over nieuwe ontwikkelingen binnen het Oncologie Centrum.
 • Op de hoogte zijn en gehouden worden van de lopende projecten binnen het Comprehensive Cancer Center en andere bronnen van relevante beleidsvorming.
 • Voorstellen bespreken. 

Minimaal 8 maximaal 12 leden.

Bekijk voor meer informatie ook het reglement.

 

 

 

Sluit de enquête