Missie en visie

Missie Medische Oncologie  

Onze missie is het leveren van zeer goede en innovatieve zorg, waarbij het belang van de patiënt  steeds voorop staat. Dat doen we door zorg, onderzoek, opleiding en onderwijs nauw met elkaar te verbinden.  

Visie Medische Oncologie  
Ons doel is om de patiënt meer waarde te bieden dan alleen een medisch oncologische behandeling.

Wij vinden dat voor het vaststellen van de beste zorg de patiënt centraal moet staan. Het is belangrijk dat de patiënt begrijpt wat de voordelen en nadelen zijn van de voorgestelde behandeling. Op het dagelijkse leven, op het werk en op het uitvoeren van hobby’s, op korte en langere termijn. Wij vinden dat een goede voorlichting nodig is om sámen te kunnen beslissen over het behandelplan. Naast genezing of het verlengen van de levensduur, vinden wij het belangrijk om de kwaliteit van leven te behouden en te verbeteren. Daarom passen we onze patiëntfolders regelmatig aan en ontwikkelen we keuzehulpen bij ingewikkelde keuzes. Een goed inzicht in het voorgestelde behandelplan is belangrijk om de waarde van de behandeling te kunnen beoordelen.

 • MCCC innovatiecirkel medische oncologie - 2021-2025
  Wij willen ons inzetten voor betere en effectievere zorgpaden tussen verschillende zorgverleners in het Maastricht UMC+ en binnen onze regio.

  We leven in een wereld die steeds sneller en efficiënter wordt. Daarom willen wij ons nog meer inzetten om ook onze zorg efficiënter te maken. De tijd tussen het eerste gesprek, de diagnose en het begin van de therapie houden we al zo kort mogelijk. Maar we willen nog een stap verder gaan. We willen vaker contact via digitale (beeldbel)consulten aanbieden en vaker behandelingen thuis geven, bijvoorbeeld met injecties of pillen die thuis worden bezorgd. Zo kunnen patiënten meer tijd buiten het ziekenhuis doorbrengen. Als het toch nodig is om in het ziekenhuis behandeld te worden, willen we dit snel regelen en zo kort mogelijk laten duren. Ook willen we patiënten van ziekenhuizen in de regio na een adviesgesprek een behandeling in hun eigen omgeving aanbieden. De juiste zorg op de juiste plek, dat is waar we voor staan. 

  Wij vinden dat patiënten toegang moeten hebben tot innovatieve zorg. 

  De kans op genezing van kanker is sinds begin jaren '90 met 15% gestegen. Maar we zijn er nog niet. Ongeveer 40% van alle patiënten met kanker kan nog steeds niet worden genezen. Wij willen ervoor zorgen dat nieuwe behandelingen sneller beschikbaar worden. Ook willen wij zo veel als mogelijk innovatieve behandelingen aanbieden om het effect van de behandeling te vergroten. Dit willen we bereiken door meer bioptafnames, gebruik van moleculaire diagnostiek en van doelgerichte behandelingen. Om dit te bereiken werken we nauw samen met landelijke onderzoeksgroepen en de farmaceutische industrie, en investeren we in patiëntgerichte studies. We streven ernaar om voor elke reguliere behandelstap een innovatieve, gerichte behandeling als alternatief aan te bieden.

  De ontwikkeling van de organisatie biedt kansen voor iedereen.

  In ons ziekenhuis richten we de zorg opnieuw in, zodat we de patiënt nog meer centraal stellen. De behandeling van patiënten met kanker vindt plaats in het Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center. We willen nog meer samenwerken met onze multidisciplinaire, tumorspecifieke partners op het gebied van zorg, onderzoek, opleiding en onderwijs. We bundelen onze krachten om de zorg te verbeteren en om een inspirerende werkomgeving te bieden voor al onze medewerkers.

Sluit de enquête