Onderzoek naar hoofd-halskanker: niet alleen genezen, ook voorkómen.

KNO-arts en hoofd-hals oncoloog prof. Bernd Kremer doet samen met zijn collega prof. Ernst-Jan Speel, moleculair celbioloog, veel onderzoek naar factoren die het ontstaan van kanker beïnvloeden. Deze factoren bieden vaak mogelijkheden om nieuwe behandelingen te ontwikkelen.

Onderzoek naar virussen die hoofd-halskanker kunnen veroorzaken, zoals het humane papilloma virus, is hierin een belangrijk speerpunt. Prof. Kremer en prof. Speel proberen het mechanisme achter het ontstaan van deze kankers te ontrafelen en vervolgens behandelingen te ontwikkelen, die gericht zijn tegen deze mechanismen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eiwitten die de ongeremde groei van kankercellen bevorderen. Door medicijnen te ontwikkelen die deze eiwitten blokkeren kan de groei van de tumor geremd worden.

Een ander speerpunt is het opsporen van voorloperlaesies van kanker. Dit zijn afwijkingen die, als ze niet worden behandeld, door kunnen groeien tot kanker. Door deze laesies te herkennen en behandelen, kunnen de gevolgen van kanker vrijwel geheel worden voorkomen.

Daarnaast begeleidt prof. Kremer samen met zijn collega dr. Kenneth Kross, een promovendus die onderzoek doet naar het opsporen van hoofd-halskanker met behulp van een elektronische neus (e-nose). Hiermee kan in uitademingslucht van patiënten onderzocht worden of er sprake is van hoofd-hals kanker. Dat is in ons land vooral voor patiënten ná de behandeling erg belangrijk, om terugkeer van de ziekte tijdig op te sporen. De methode is volop in ontwikkeling en voor landen waar toegang tot een KNO-arts moeilijk is, is dit een veelbelovende screeningsmethode.

Niet alleen ziekte behandelen, maar ook bijdragen aan preventie en de gezondheid van de bevolking.

Tenslotte doet Kremer samen met zijn collega’s van de afdeling Epidemiologie onderzoek naar leefstijlfactoren die het ontstaan van hoofd-hals kanker beïnvloeden. Bekende leefstijlfactoren die hierbij een rol spelen zijn roken en alcohol. Maar ook voeding, zoals groente, fruit, vis en vlees, speelt een belangrijke rol in het voorkomen/ontstaan van hoofd-halskanker. Hiermee sluit dit onderzoek aan bij een belangrijk speerpunt van het Maastricht UMC+: niet alleen ziekte behandelen, maar ook bijdragen aan preventie en de gezondheid van de bevolking.

Prof. Bernd Kremer
Prof. dr. Bernd Kremer
Sluit de enquête