Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Operatie bij borstkanker

Indien er geen aanwijzingen zijn voor uitzaaiingen op afstand, dan is het doel van de behandeling om iemand te genezen of anders gezegd: de behandeling wordt met ‘curatieve opzet’ gegeven. Met curatief bedoelen we dus een behandeling waarbij volledige en blijvende genezing wordt nagestreefd.
Bij borstkanker zijn de kansen op genezing de afgelopen decennia flink toegenomen. Gemiddeld genomen zullen 70-80% van alle patiënten met borstkanker genezen. Wel moeten daarvoor soms meerdere soorten behandelingen worden ondergaan.

Een borstsparende operatie
Bij een borstsparende operatie haalt de chirurg de tumor ruim weg met een rand van gezond weefsel daar omheen. De borst blijft behouden maar kan wel van vorm veranderen of kleiner worden. Bij een borstsparende operatie bestaat het risico dat de tumorcellen langs de randen van de snijvlakken van de operatie niet helemaal verwijderd zijn. Dit betekent dat de chirurg met u bespreekt welke vervolg behandelingen nodig zijn. Na een borstsparende operatie volgt meestal bestraling van de borst. Dit is om eventuele achtergebleven tumorcellen te vernietigen. Het bestralen maakt de borstsparende behandeling even veilig als een borstamputatie. Lees meer in de folder "operatieve behandeling van borstkanker en DCIS".

Bekijk ook de video: Operatie borstsparend
Bekijk ook de video: Herstellen vorm van de borst na borstsparende operatie

Een borstverwijdering
Als een borstsparende operatie niet mogelijk is of niet de voorkeur heeft dan vindt er een borstamputatie plaats waarbij al het borstklierweefsel inclusief de tepel wordt verwijderd. De chirurg bespreekt vooraf met u waarom deze operatie nodig is. Ook na een amputatie van de borst kan het zijn dat er aanvullende bestraling volgt. De chirurg zal u hierover in overleg met de radiotherapeut informeren. Lees meer in de folder "operatieve behandeling van borstkanker en DCIS".

Bekijk ook de video: Operatie borstamputatie

Ingreep oksel
Van  borstkanker is bekend dat de eerste uitzaaiing vaak ontstaat in de lymfeklieren in de oksel aan de kant van de borst met de tumor. Om na te gaan of de borstkanker zich heeft uitgezaaid naar de lymfeklieren in de oksel, verwijderen we tijdens één van de hiervoor besproken operaties één (schildwachtklier) of meerdere klieren (compleet okselkliertoilet) uit de oksel.

  1. Het schildwachtklieronderzoek: Hierbij worden meestal één, soms twee klieren weggenomen. Deze klieren worden onderzocht op mogelijke uitzaaiingen.
  2. Okselklierdissectie (okselklierverwijdering): Hierbij worden alle klieren in de oksel weggenomen en onderzocht op mogelijke uitzaaiingen.

Bekijk ook de video: Operatie Schildwachtklier procedure
Bekijk ook de video: Markering te behandelen plaats