Operatie bij endeldarmkanker

Een operatie is een curatieve behandeling.

Onder een curatieve behandeling verstaan we een behandeling die als doel heeft u helemaal te genezen. De curatieve behandeling bestaat bij endeldarmkanker uit een operatie die afhankelijk van het stadium en de exacte plaats van de ziekte soms voorafgegaan wordt door bestraling (1 week) of een combinatie van chemotherapie en bestraling (5,5 week). Het doel van de toevoeging van chemotherapie is het effect van de bestraling te vergroten. In sommige gevallen blijkt er na afronding van deze therapie dat de tumor verdwenen is. Op dat moment kan er gekozen worden om af te zien van een operatie met strikte opvolging middels scans en kijkonderzoeken op gezette tijden. U leest hier meer over onder de naam: Wait and See. 

Als er wordt besloten tot operatie, bestaat de meest gangbare operatie uit het verwijderen van de endeldarm en de omringende vetkolom, inclusief lymfeklieren. Soms is het nodig om de darm (tijdelijk of blijvend) aan te sluiten op een kunstmatige opening in de buikwand (stoma). De operatie en bestraling zijn  erop gericht de kans dat de tumor later op dezelfde plaats terugkomt zo klein mogelijk te maken.