Orgaansparende behandeling na chemotherapie en radiotherapie

In het Maastricht UMC+ zijn we in 2009 met een medisch-wetenschappelijk onderzoek gestart naar een orgaansparende behandeling na bestraling en chemotherapie. In dit onderzoek wordt aan patiënten bij wie de tumor helemaal verdwenen lijkt na de bestraling en chemotherapie de optie aangeboden om niet te opereren, maar af te wachten met frequente controles. Dit onderzoek laat goede resultaten zien en de optie om af te wachten wordt nu standaard besproken met patiënten die hiervoor in aanmerking komen als alternatief voor de operatie.

Niet opereren na bestraling en chemotherapie voor endeldarmkanker.
Folder
MUMC+
Sluit de enquête