Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Resultaten Fase 1 trial CHLOROBRAIN bekend

Recentelijk is de fase I van de Chlorobrain studie afgerond. Dit onderzoek is een resultaat van de goede samenwerking tussen het MUMC+ en bestralingsinstituut MAASTRO en heeft tot doel de behandeling voor patiënten met een glioblastoom, een zeer kwaadaardige hersentumor, te verbeteren.

Eerder is door onderzoek van MAASTRO lab onder leiding van Kasper Rouschop (UM) vastgesteld dat chloroquine, een oud-malaria middel, het zelfverdedigingsmechanisme “autofagie” van tumorcellen kan onderdrukken. De hypothese is dat door het onderdrukken van dit zelfverdedigingsmechanisme de tumor gevoeliger zal worden voor de behandeling, waarmee uiteindelijk zowel de bestraling als chemotherapie effectiever is. De Chlorobrainstudie heeft als uiteindelijk doel dit aan te tonen. In het eerste deel van dit onderzoek werd de aanbevolen veilige dosis chloroquine vastgesteld. De studie onder leiding van drs. Inge Compter en dr. Danielle Eekers, beide radiotherapeut-oncoloog (MAASTRO), dr. Ann Hoeben, medisch oncoloog (MUMC+) en prof. Philippe Lambin (UM) werd mede mogelijk gemaakt door de stichting Stop Hersentumoren. De resultaten zijn recentelijk gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift “Autophagy”.

Door het onderdrukken van het zelfverdedingsmechanisme van de tumor, denken we dat de tumor gevoeiliger wordt, waardoor de behandeling effectiever is.

Veilig
Voordat de effectiviteit van een nieuw middel kan worden aangetoond moet allereerst bepaald worden of een middel veilig aan patiënten gegeven kan worden. Chloroquine wordt al dertig jaar gebruikt voor de behandeling van malaria, maar als een medicijn gecombineerd wordt met andere behandelingen kan niet automatisch worden aangenomen dat het medicijn dan nog steeds veilig en in dezelfde dosis gebruikt kan worden. Om vast te stellen dat de combinatie van chloroquine met radiotherapie en chemotherapie veilig is, hebben in deze eerste fase van de Chlorobrain studie dertien patiënten deelgenomen. Zij kregen verschillende doseringen chloroquine voorgeschreven waarbij per dosis werd bijgehouden of, en zo ja welke, bijwerkingen er optraden. Op basis hiervan werd een dagelijkse dosis van 200 mg chloroquine vastgesteld als maximale veilige dosis.

Voorspellen wie baat heeft bij chloroquine
In de studie werd, naast de maximale veilige dosis chloroquine, ook gezocht naar factoren die voorspellen in welke gevallen een tumor gevoelig is voor onderdrukking van autofagie. Met andere woorden: welke patiënten zouden daadwerkelijk baat hebben bij het nemen van chloroquine tijdens hun behandeling. Hierbij werd zowel in het laboratorium als tijdens de fase I studie de biomarker EGFRvIII geïdentificeerd als potentieel voorspellend. EGFRvIII is een mutatie van receptor op de cel die bij veel kankersoorten voorkomt. Of de tumorcellen van een patiënt deze mutatie hebben, is vast te stellen door onderzoek van deze cellen na een operatie.

Hoe nu verder?
Het feit dat chloroquine veilig gegeven kan worden aan patiënten die bestraling en chemotherapie ondergaan is een zeer positieve uitkomst. Gecombineerd met veelbelovende resultaten wanneer chloroquine wordt toegevoegd aan de standaardbehandeling ligt verder onderzoek om dit te bewijzen voor de hand.

Inge Compter
Drs. Inge Compter, radiotherapeut-oncoloog
Sluit de enquête