Dr. M. Aarts

Medisch oncoloog

Aandachtsgebieden

Mijn aandachtsgebied is de systemische behandeling, in het bijzonder immuuntherapie, van patiënten met huidtumoren: maligne melanoom, plaveiselcelcarcinoom, merkelcelcarcinoom, basaalcelcarcinoom en urogenitale tumoren: nier-, prostaat-, blaas- en testistumoren.

BIG-register

69051567101

Contact

Polikliniek Oncologie: 043-3876400

Email: poli.oncologie@mumc.nl

Over

Naast patiëntenzorg, ben ik sinds 2016 bestuurslid van Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O) melanomen, waarbij de organisatie van de zorg rondom de nieuwe behandelingsmodaliteiten en de behandeling en bijbehorende toxiciteit centraal staat, naast het faciliteren van (site)-studies. Daarnaast ben ik bestuurslid van de Tumor Focus group (TFG-group) melanoma (>2015) en van het Oncologisch Netwerk Zuid-Oost Nederland (OncoZON) Melanoom en overige huidtumoren (>2015, voorzitter 2015-2021). Beiden hebben als doel de zorg rondom melanomen en andere huidtumoren multidisciplinair te verbeteren. Daarnaast ben ik werkgroeplid van de landelijke richtlijn melanomen (>2018) en basaalcelcarcinomen (>2022).

Op het gebied van nierkanker ben ik bestuurslid Dutch Renal Cancer Group (DRCG, voorheen WIN-O, >2016) welke als doel heeft de kwaliteit van diagnose en behandeling van patiënten met nierkanker op nationaal niveau te verbeteren. Tevens ben ik bestuurslid Prospectief Nederlands Nierkanker Cohort (PRO-RCC) , >2020, waarbij klinische gegevens en patiëntgerapporteerde uitkomsten worden geanalyseerd, faciliteren wetenschappelijk onderzoek, om de prognose en de levenskwaliteit van patiënten met nierkanker te verbeteren. Tevens was ik bestuurslid urogentale tumoren Integraal Kanker Instituut Nederland (IKNL) 2010-2015.

Daarnaast ben ik betrokken bij (inter)nationale studies (gericht op nieuwe behandelingen), kosteneffectiviteit en kwaliteit van leven studies en translationeel onderzoek. Tevens ben ik lid van diverse (inter)nationale werkgroepen en adviesraden op het gebied van kanker. 

Ik zet mij dagelijks in op het gebied van patiëntenzorg en onderzoek om de zorg voor patiënten zo optimaal mogelijk te laten verlopen en de zoveel mogelijk zorg op maat te bieden. De voor- en nadelen van een systemische behandeling, effectiviteit en de bijwerkingen die van invloed zijn op de kwaliteit van leven, zijn voor iedere patiënt weer heel anders. Shared decision making is voor mij heel belangrijk in het opstellen van een behandelplan voor een patiënt. Een goede begeleiding, heldere en duidelijk communicatie zijn hierin van belang.

Sluit de enquête