Dr. A. Arits

Dermatoloog

Aandachtsgebieden

Huidtumoren

 

Contact

Over

Na mijn opleiding tot dermatoloog in het Maastricht UMC+ (MUMC+) ben ik meteen toegetreden tot de vakgroep dermatologie van het MUMC+. Vanuit daar word ik sinds oktober 2014 voor drie dagen per week gedetacheerd naar het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven om daar samen met een heel team de dermatologie in de volledige breedte te bedrijven. Mijn aandachtsgebied binnen de dermatologie is vooral de dermatochirurgie en de dermato-oncologie. In het Catharina Ziekenhuis houd ik me bezig met de gecompliceerde chirurgische behandeling van huidtumoren middels Mohs micrografische chirurgie. Naast de uitvoering ervan leid ik ook jonge dokters op tot Mohs chirurg.

Tevens ben ik als perifeer onderzoeker betrokken bij wetenschappelijk onderzoek dat vanuit het MUMC+ geïnitieerd wordt. Het doel van die onderzoeken is om de zorg voor patiënten met huidkanker verder te kunnen verbeteren. Mijn eigen promotieonderzoek naar de niet-invasieve behandelingen van het basaalcelcarcinoom was hiervan het begin. Op basis van de resultaten van de onderzoeken beschreven in mijn proefschrift is de zorg rondom het oppervlakkig basaalcelcarcinoom doelmatiger geworden. Ik heb met dit onderzoek meerdere wetenschappelijke prijzen gewonnen.

Binnen het Catharinaziekenhuis hebben we voor de behandeling van huidtumoren een nauwe samenwerking met de plastisch chirurgen, de oncologisch chirurgen, de radiotherapeuten en de pathologen. Tweemaal per maand is een multidisciplinair overleg waarbij moeilijke casuïstiek gezamenlijk besproken wordt. Daarnaast ben ik lid van de European Society for Micrographic Surgery.

Sluit de enquête